Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Tarptautiniai projektai

 TIF akademinis personalas dalyvavo šiuose Tarptautiniuose mokslo projektuose:
 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programa. Projektas „Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui“ (C.A.S.H.). Vykdymo terminai 2009–2012 m. Projekto Lietuvos dalies vadovas – prof. habil. dr. R. Palšaitis (Transporto vadybos katedra);
 
7 bendrosios programos (7BP) projektas Connecting long and short – distance networks for efficient transport (CLOSER). Vykdymo terminai 2010–2011. Projekto Lietuvos dalies vadovas – doc. dr. A. Jaržemskis (Transporto vadybos katedra);
 
Projektas ADTYRE: Intelligent, Dynamic Tyre Monitoring System to Use Synergy Effects for Sustainable Mobility. Vykdymo terminai 2011–2012. Projekto Lietuvos dalies vadovas – prof. habil. dr. M. Bogdevičius (Transporto technologinių įrenginių katedra).
 
Europos Komisijos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa, Framework-7. Projektas „Europos-Azijos geležinkelių mokslinių tyrimų kompetencijos tinklas“ (angl. Network of European-Asia Rail Research Capacities). Santrumpa – NEAR2.  Projekto pradžia: 2012-12-01. Projekto pabaiga: 2014-11-30. Trukmė: 2 metai. Projekto VGTU dalies vadovas – Gintautas Bureika. Projektą vykdo: Geležinkelių transporto katedra. Vykdytojai: prof. Gintautas Bureika, doc. dr. Gediminas Vaičiūnas ir Stasys Steišūnas.
 
Baltic Sea Region Programme 2007-2013. #079; BSR TransGovernance.  BSR TransGoverenance - įvairių lygių valdžios struktūrų parama įgyvendinant prioritetinės srities 11 (Transportas) ES Baltijos jūros strategijoje.  Vykdytojai: prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis,  doc. dr. Darius Bazaras (Logistikos ir transporto vadybos katedra).
 
Europos Komisijos 7-oji Bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa,“ E- jūrų transporto strategijos gairės ir simuliacija grindžiamas įgalinimas“ (angl. e-Maritime Strategic Framework and Simulation based Validation), eMAR. Vykdymo pradžia 2012 m sausio mėn. 1 d., pabaiga 2015 m. sausio mėn. 1 d. VGTU dalies, vadovas Algirdas Šakalys. Projektą vykdė ITLKC. Vykdytojai: Algirdas Šakalys, Laima Greičiūnė, Laurynas Zenevičius.
 
Europos Komisijos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa – projektas COFRET.  Projektą vykdė Dr. Andrius Jaržemskis ir Mgr. Ieva Markucevičiūtė. Projektas buvo pratęstas Europos Komisijos, po to kai iš transporto industrijos buvo gautos pastabos ir prašymai koreguoti CO2 emisijos skaičiavimo metodiką. 2014 metais atlikti baigiamieji projekto darbai, parengta galutinė ataskaita.
 
Europos Komisijos 7-oji Bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa, „Gerosios praktikos erdvė krovininiam transportui“ (angl. Best Practice Factory for Freight Transport), BESTFACT. Vykdymo pradžia 2012 m. sausio mėn. 1 d., pabaiga 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. VGTU dalies, vadovas Algirdas Šakalys. Projektą vykdė ITLKC. Vykdytojai: Algirdas Šakalys, Laima Greičiūnė, Andrius Jaržemskis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė