Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Studijos Transporto technologinių įrenginių katedroje
 
Transporto technologinių įrenginių katedroje rengiami kvalifikuoti transporto srities specialistai (bakalaurai, magistrai ir mokslų daktarai).
 
Studijų programa Specializacija Studijų forma Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Bakalauro studijos
TRANSPORTO INŽINERIJA transporto technologinių sistemų inžinerija nuolatinė 4 metai sausumos transporto inžinerijos bakalauras
TRANSPORTO INŽINERIJA transporto mašinos ir įrenginiai ištęstinė nuotolinė 6 metai sausumos transporto inžinerijos bakalauras
Bakalauro studijos (išslyginamosios, kolegijų absolventams)
TRANSPORTO INŽINERIJA transporto mašinos ir įrenginiai ištęstinė 2 metai sausumos transporto inžinerijos bakalauras
Magistro studijos
TRANSPORTO INŽINERIJA transporto technologinių sistemų inžinerija nuolatinė 2 metai sausumos transporto inžinerijos magistras
TRANSPORTO INŽINERIJA transporto inžinerijos vadyba nuolatinė 2 metai sausumos transporto inžinerijos magistras
Doktorantūros studijos
TRANSPORTO INŽINERIJA nuolatinė 4 metai technologijos mokslų daktaras transporto inžinerijos kryptyje
TRANSPORTO INŽINERIJA ištęstinė 6 metai technologijos mokslų daktaras transporto inžinerijos kryptyje
 
Studijuojama:
 • kelių tiesimo ir priežiūros, kėlimo ir transportavimo, kasybos mašinos bei įrenginiai;
 • statybos medžiagų gamybos įrenginiai bei technologijos;
 • transporto mašinų bei technologinių įrenginių automatizuotas projektavimas, diagnostika, remontas, gamybos technologija;
 • transporto mašinų bei technologinių įrenginių mechaninės, hidraulinės, pneumatinės ir elektros pavaros, jų projektavimas ir matematinis modeliavimas;
 • vamzdynų transportas, degalinės, talpyklos: konstrukcija, priežiūra, diagnostika, remontas, projektavimas
 • transporto terminalai;
 • eismo saugumo įranga: konstrukcija, priežiūra, diagnostika, remontas, projektavimas;
 • transporto logistika, ekonomika ir vadyba, teisė.
Bakalaurantų ir magistrantų baigiamųjų darbų tematika yra labai plati, kadangi dėstoma įvairi technika ir technologijos, kuriose panaudojamos naujos medžiagos, naujai nustatyti gamtos dėsningumai.
Absolventai dirba privačiose ir valstybinėse įmonėse, kuriose naudojamos, projektuojamos transporto mašinos ir technologiniai įrenginiai bei statybos technika, transporto mašinų priežiūros ir prekybos, eismo saugumo, vamzdynų transporto ir degalinių ūkio srityse, kelių policijos, muitinės, gaisrinės saugos ir gelbėjimo padaliniuose, oro ir laivų uostuose.

Blankai

Dokumentai - failai

Rengiant kursinį (kompleksinį) projektą (darbą) būtina užpildyti sąžiningumo deklaraciją (atsiųsti failą DOC formatu) PRAKTIKANTAMS - Gamybinės praktikos bazės įvertinimo anketa (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo sąžiningumo deklaracija (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo užduotis (nuolatinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo užduotis (ištęstinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo viršelis (nuolatinės arba ištęstinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo 2-asis lapas (nuolatinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo 2-asis lapas (ištęstinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo katedros pažyma (nuolatinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo katedros pažyma (ištęstinės studijos) (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo recenzija (atsiųsti failą DOC formatu) BAKALAURANTAMS - Baigiamojo bakalauro darbo CD viršelis (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo sąžiningumo deklaracija (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo užduotis (TTS specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo užduotis (TIV specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo viršelis (TTS specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo viršelis (TIV specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo 2-asis lapas (TTS specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo 2-asis lapas (TIV specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo katedros pažyma (TTS specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo katedros pažyma (TIV specializacija) (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo recenzija (atsiųsti failą DOC formatu) MAGISTRANTAMS - Baigiamojo magistro darbo CD viršelis (atsiųsti failą DOC formatu)

Mokomosios priemonės

Pateikiamos katedros darbuotojų elektronine arba elektronine/knygine forma išlestos mokomosios ir metodinės priemonės:
 
V. Bartulis. Kasybos inžinerija. Mineralinių žaliavų gavybos mašinos ir įrenginiai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 80 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius. Vamzdynų technologiniai įrenginiai. Vilnius: Technika, 2012. 168 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius. Transporto priemonių dinamika: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 205 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius. Transporto technologinių įrenginių kompleksinis projektavimas: pratybų rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. 107 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius. Transporto mašinų transmisijų dinamika: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 127 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius, R. Junevičius, V. Vansauskas. Transporto priemonių dinamika: metodiniai praktinių užsiėmimų nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 90 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
M. Bogdevičius, O. Prentkovskis. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų dinamika: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. 264 p.
 
M. Bogdevičius, Š. Šukevičius. Transporto mašinų ir jų dinaminių procesų optimizavimas: mokomoji priemonė. Vilnius: Technika, 2012. 263 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
R. Junevičius. Kelių tiesimo užpildų gamybos įrenginiai. Trupintuvai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 102 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
A. Matuliauskas. Transporto technologinių įrenginių katedros bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 80 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
O. Prentkovskis, R. Prentkovskienė, A. Bieliatynskyi. Fortrano elementorius transportininkams: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 112 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
H. Sivilevičius. Kelių dangos tiesimo ir jų priežiūros technologijos: praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 103 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
H. Sivilevičius, Š. Šukevičius, L. Maskeliūnaitė, J. Bražiūnas. Transporto sistemos elementai: praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 97 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
H. Sivilevičius. Transporto sistemos elementai: automobilių keliai ir jų statiniai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 111 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
H. Sivilevičius. Statybos kelių ir tiesimo mašinos: Pratybų ir namų darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. 156 p.
 
B. Spruogis, V. Turla, A. Jakštas, M. Bogdevičius, P. Hantel. Sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo priemonių teorija ir taikymas: monografija. Vilnius: Technika, 2009. 479 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
B. Spruogis. Skysčių mechanika. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir pavaros: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 131 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
B. Spruogis. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų skaičiavimas ir projektavimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 160 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
B. Spruogis. Krovos darbų mašinos. Konvejeriai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 81 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
 
K. Ragulskis, B. Spruogis, M. Ragulskis. Transformation of rotational motion by inertia couplings: monograph. Vilnius: Technika, 1999. 236 p.
 
Š. Šukevičius. Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas: praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 71 p.
Skaityti leidinio elektroninę versiją
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TITIB07718 Baigiamasis darbas 1 3 3 D
TITIB07718 Baigiamasis darbas 1 3 3 N
TITIB07718 Baigiamasis darbas 1 3 3 V
TITIB08719 Baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
TITIB08719 Baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
TITIB08719 Baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
TITIB08720 Baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
TITIB08720 Baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
TITIB08720 Baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
TITIB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TITIB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
TITIB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
TITIB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
TITIB11893 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 H
TITIB11893 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 I
TITIB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
TITIB11894 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 H
TITIB11894 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 I
TITIB11722 Gaisrinė ir gelbėjimo technika 5 5 F
TITIB11480 Gamybinė praktika 1 8 8 F
TITIB11681 Gamybinė praktika 2 7 7 F
TITIB11502 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 7 7 F
TITIB11502 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 7 7 H
TITIB11502 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 7 7 I
TITIB11102 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 8 8 I
TITIB11412 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 4 4 F
TITIB11712 Kasybos inžinerija 5 5 F
TITIB11814 Kelių dangos tiesimo ir jų priežiūros technologijos 6 6 F
TITIB11711 Kelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginiai 6 6 F
TITIB11503 Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas 3 3 F
TITIB11503 Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas 3 3 H
TITIB11503 Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas 3 3 I
TITIB11607 Krovos darbų mašinos 6 6 F
TITIB11607 Krovos darbų mašinos 6 6 H
TITIB11607 Krovos darbų mašinos 6 6 I
TITIB11307 Krovos darbų mašinos 6 6 I
TITIB11608 Programavimas ir skaitiniai metodai technikoje 4 4 F
TITIB11108 Programavimas ir skaitiniai metodai technikoje 8 8 I
TITIB11401 Projektavimo pagrindai 3 3 F
TITIB11401 Projektavimo pagrindai 3 3 H
TITIB11401 Projektavimo pagrindai 3 3 I
TITIB11404 Sausumos transporto sistemos elementai 6 6 I
TITIB11713 Technologinių įrenginių diagnostikos metodai 3 3 F
TITIB11713 Technologinių įrenginių diagnostikos metodai 3 3 I
TITIB07707 Transporto mašinų transmisijų dinamika 6 6 D
TITIB07707 Transporto mašinų transmisijų dinamika 6 6 N
TITIB07707 Transporto mašinų transmisijų dinamika 6 6 V
TITIB11707 Transporto mašinų transmisijų dinamika 3 3 F
TITIB11709 Transporto priemonių dinamika 5 5 F
TITIB11709 Transporto priemonių dinamika 5 5 H
TITIB11709 Transporto priemonių dinamika 5 5 I
TITIB11309 Transporto priemonių dinamika 5 5 I
TITIB11504 Transporto sistemos elementai 3 3 F
TITIB11504 Transporto sistemos elementai 3 3 H
TITIB11504 Transporto sistemos elementai 3 3 I
TITIB11317 Transporto technikos pagrindai 3 3 F
TITIB11317 Transporto technikos pagrindai 3 3 I
TITIB11815 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 3 3 F
TITIB11815 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 3 3 H
TITIB11815 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 3 3 I
TITIB08716 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 4,5 4,5 D
TITIB08716 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 4,5 4,5 V
TITIB11870 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
TITIB11871 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 5 5 I
TITIB11871 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 5 5 H
TITIB08716 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 4,5 4,5 N
TITIB11605 Vamzdynų transporto technologiniai įrenginiai 4 4 F
TITIB11605 Vamzdynų transporto technologiniai įrenginiai 4 4 H
TITIB11606 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu 6 6 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TITIM11125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 5 5 F
TITIM11126 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 8 8 F
TITIM11438 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
TITIM11129 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TITIM11232 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TITIM11335 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
TITIM11124 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 8 8 F
TITIM11334 Transporto elementų vertinimo metodai 8 8 F
TITIM11328 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 7 7 F
TITIM11227 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 7 7 F
TITIM11231 Transporto sistemos elementų sąveika 8 8 F
TITIM11240 Transporto technologiniai robotai 6 6 F
TITIM11330 Transporto technologinių įrenginių liekamojo resurso prognozavimas 6 6 F
TITIM11233 Transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės 6 6 F
  • Puslapio administratoriai:
  • Olegas Prentkovskis
  • Renata Autukevičiūtė
  • Andrius Ružinskas
  • Algimantas Danilevičius
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė