Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie Transporto inžinerijos ir logistikos laboratoriją

Transporto inžinerijos ir logistikos laboratorija yra Transporto inžinerijos fakulteto padalinys, įkurtas 2017 m. Įkurta laboratorija jungia atskiroms Transporto inžinerijos fakulteto katedroms priklausiusias vidaus degimo variklių, automobilių eksploatavimo, eksploatacinių medžiagų, elektros įrenginių, eismo dalyvių psichofiziologijos, hidraulinių pavarų, geležinkelių transporto, logistikos ir kitas laboratorijas. Tokiu būdu yra užtikrinamos geresnės ir platesnės Transporto inžinerijos fakulteto mokslinių tyrimų, taip pat būsimų ir esamų transporto inžinerijos bei logistikos specialistų ugdymo galimybės.
Būtina, kad būsimi transporto sektoriaus darbuotojai, spręsdami kylančias problemas, gebėtų mąstyti praktiškai bei kritiškai ir nebijotų ieškoti naujų sprendimo būdų. Dėl šios priežasties laboratorijos veikla yra glaudžiai susijusi su pažangos kūrimu ir taikymu transporto inžinerijos srityje, o pagrindinis laboratorijos tikslas – prisidėti prie Transporto inžinerijos fakulteto vykdomos mokslinės ir studijų proceso veiklos. Transporto inžinerijos ir logistikos laboratorijai priklausanti įranga yra nuolatos prižiūrima, tobulinama ir atnaujinama, taip užtikrinant galimybę visų pakopų studentams, pedagogams ir mokslo darbuotojams lavinti inžinerinį mąstymą, atlikti įvairius laboratorinius ir mokslo tiriamuosius darbus. 
Transporto inžinerijos ir logistikos laboratorijos turima įranga suteikia galimybę atlikti šiuos  mokomuosius laboratorinius ir tiriamuosius darbus: 
 • tyrimai, susiję su automobilių eksploatavimu; galios matavimas; važiavimo režimų imitavimas; traukos charakteristikų nustatymas; degalų sąnaudų normų nustatymas; variklių išmetamųjų dujų kiekio ir sudėties nustatymas;
 • automobilių techninės būklės patikra; elektroninių valdymo sistemų diagnostika; akumuliatorių baterijų diagnostika; kėbulo dažų sluoksnio storio matavimai;
 • vidaus degimo variklių eksperimentiniai tyrimai; degalų ir degalų mišinių varikliniai tyrimai; įvairių priedų, naudojamų vidaus degimo varikliams, varikliniai tyrimai; vidaus degimo variklių kompiuterinis modeliavimas;
 • automobilio aktyvaus ir pasyvaus saugumo sistemų įtakos saugiam eismui ir jų tobulinimo galimybių tyrimai; bandymai nustatant automobilio pakabos, padangų ir kitų konstrukcinių elementų įtaką jo stabilumui; siūlymų valstybės institucijoms, rengiamiems įstatymams ar kitiems teisės aktams, susijusiems su saugiu eismu, teikimas; eismo įvykių susidarymo priežasčių ir eigos tyrimas;
 • vairuotojų asmenybės ir psichofiziologinių savybių nustatymas;
 • naftos produktų dinaminės klampos nustatymas; naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas; degalų cetaninio ir oktaninio skaičiaus nustatymas; vandens priemaišų degaluose nustatymas; alyvos rūgštingumo nustatymas;
 • transporto technologinių įrenginių diagnostiniai tyrimai; virpesių tyrimai; ultragarsinis defektų nustatymas medžiagoje, suvirinimo siūlėse; medžiagos storio matavimas; medžiagos kietumo nustatymas;
 • hidraulinių ir pneumatinių pavarų elementų jungimas laboratoriniame stende, jų valdymas, pagrindinių parametrų nustatymas;
 • liftų patikra; liftų gaudytuvų patikrinimas; liftų kėlimo greičių ir pagreičių nustatymas; durų uždarymo jėgos ir greičio matavimas;
 • transporto eismo srautų tyrimai; transporto priemonių automatinis klasifikavimas; transporto priemonių važiavimo greičių bei važiavimo krypties nustatymas, atstumo tarp transporto priemonių matavimas; eismo srautų matematinis modeliavimas; 
 • nuolatinės srovės elektros pavarų tyrimai; mechaninių ir energetinių charakteristikų įvairiuose darbo režimuose nustatymas; nuolatinės srovės elektros variklių greičio reguliavimo tyrimai;
 • asinchroninės pavaros esant įvairiems darbo režimams (variklio, rekuperacinio ir dinaminio stabdymo) mechaninių ir energetinių charakteristikų nustatymas; asinchroninių variklių greičio reguliavimo tyrimai;
 • keturių kvadrantų keitiklio – nuolatinės srovės variklio pavaros greičio charakteristikų tyrimas; elektros pavaros valdymo būdų tyrimai; variklio tuščiosios veikos, variklio ir rekuperacinio stabdymo veikimo režimų tyrimas;
 • asinchroninės dažninės pavaros mechaninių charakteristikų tyrimas; asinchroninių variklių valdymo būdų tyrimai; neapkrauto ir apkrauto variklio įsibėgėjimo charakteristikų tyrimas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Paulius Skačkauskas
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė