Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Dalyvavimas tarptautinėse programose

 
COFRET - Krovininio transporto anglies pėdsakai.
Europos Komisijos programos FRAMEWORK‘7 projektas. Vykdymo terminai  -  2011-2014 m.
 
 
 
CLOSER -  Ilgo ir trumpo nuotolio tinklų sujungimas efektyviam transportui
Europos Komisijos programos FRAMEWORK‘7 projektas. Vykdymo terminai - 2010-2012 m.
Intermodalinių terminalų produktyvumui aprašyti kartu su užsienio partneriais identifikuoti terminalo veiklą geriausiai apibūdinantys parametrai, pagal parametrus atrinkti geriausiai parametrų aibę reprezentuojantys terminalai Europoje. Parengtas terminalų vertinimo metodinis modelis, kuris bus taikomas 2012 metais plėtojant CLOSER projektą. Šis modelis bus vėliau tinkamas patiems terminalams įsivertinti savo vidinių procedūrų ir jų sąveikų produktyvumą ir galės būti taikomas plačiai Europos ir pasaulio mastu.
 
 
TRANSNEW - Parama realizuojant naujų narių ir asocijuotų šalių transporto tyrimų potencialą.
Europos Komisijos programos FRAMEWORK‘7 projektas.  Vykdymo terminai -  2010-2011 m. 
Projekto TRANSNEW rėmuose bus sukaupta ir susisteminta informacija apie: tyrimų programas, jų rengėjus ir finansuotojus, vykdytus transporto tiriamuosius projektus, vykdančias tyrimus institucijas (pramonės įmonės, universitetai, institutai, tyrimų centrai, konsultacinės įmonės), tyrėjus, tyrimų inicijuotojus ir užsakovus (ministerijos, įmonės, savivaldos institucijos, patys universitetai), finansavimo principus (konkursai, tiesioginis finansavimas), projektų atrankos kriterijus ir jų svorius (kaina, kokybė, mokslinis įdirbis).
 
 
PROMITIntermodalinio krovininio transporto naujovių skatinimas.
Europos Komisijos programos FRAMEWORK'6 projektas. Vykdymo terminas - 2006-2009 m.
 
 
 
MOTOSTransporto modeliavimas: veiklos standartų taikymas Europoje.
Europos Komisijos programos FRAMEWORK‘6 projektas. Vykdymo terminai – 2006 m.
 
 
EAST–WESTRytų-vakarų tarptautinis transporto koridorius.
INTERREG IIIB programa. Vykdymo terminai – 2006-2007 m.
 
 
 
BESTUFS II - Geriausi miestų krovininio transporto sprendimai II.
Europos Komisijos programos FRAMEWORK‘6 projektas. Vykdymo terminai - 2005-2008 m.
 
 
INLOC - Logistikos centrų tinklų integravimas į Baltijos jūros regioną.
INTERREG IIIB programa. Vykdymo terminai - 2004-2007 m.
 
 
INTRASEA  - Vidaus transporto maršrutai .
INTERREG IIIB programa. Vykdymo terminai - 2003-2006 m.
 
 
 
Mes naudojame think-cell įskiepį.
  • Puslapio administratoriai:
  • Genė Miliauskienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė