Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Tarptautiniai projektai

 
 
 
 
 
Logistikos ir transporto vadybos katedros mokslininkai 2012-2014 metais, kartu su tarptautiniais partneriais vykdė projektą „BSR TRANSGOVERNANCE - MGL support to the implementation of PA 11 in the EU Baltic Sea Strategy“. Projektas buvo finansuojamas Baltijos jūros regiono programos 2007-2013, Europos Sąjungos Regioninio vystymo fondo ir Europinės kaimynystės ir bendradarbiavimo instrumento.
 
Vienas iš projekto tikslų buvo bandymas įvertinti ir sukurti galimą transporto koridorių valdymo modelį, atsižvelgiant į Rytų – Vakarų transporto koridoriaus veiklos aspektus. Vienas iš esminių projekto tiriamosios dalies iššūkių – įvertinti įvairių lygių valdymo problematiką, įvertinant suinteresuotųjų grupes: verslas, valstybinės ir vietinės valdžios institucijos, mokslininkai ir tyrėjai, įvairios nevyriausybinės organizacijos, Europinės institucijos. Projekte taip pat dalyvavo partneriai iš Švedijos, Vokietijos, Suomijos, Lenkijos, Danijos, Latvijos, Norvegijos. Atskira nagrinėjama problema – skirtingų ekonominių bei socialinių aplinkų poveikis bendram transporto koridoriaus valdymui. Projekto MTEP veiklos rezultatai: naujos žinios, tyrimais grįstas modelis, socialinio reiškinio tyrimas, veiksnių tyrimas.
 
Daugiau apie projektą ir projekto ataskaitas galima rasti šiame puslapyje: http://www.transgovernance.eu/
VGTU dalies veiklos ataskaita bei VGTU atliktų tyrimų rezultatai buvo apdoroti ir aprašyti galutinėje tyrimų ataskaitoje, kuri yra prieinama adresu: http://www.transgovernance.eu/media/433602/report_wp5_3_vgtu_05-09-2014_final_report.pdf
Projekto tyrimų rezultatų viešinimo atviras renginys įvyko 2014 m. lapkričio 19 d., pranešimus skaitė projekto vadovas prof. habil dr. Ramūnas Palšaitis ir projekto Vyresnysis mokslinis darbuotojas doc. dr. Darius Bazaras
 
Vykdant projektą buvo paskelbtos mokslinės publikacijos:
 • Bazaras, Darius; Yatskiv, Irina; Mačiulis, Alminas; Palšaitis, Ramūnas. Analysis of common governance transport system development possibilities in the East–West transport corridor // Transport and telecommunication. Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 16, no. 1 (2015), p. 31-39. [Duomenų bazės: DOAJ; Scopus]; [M.kr.: 03S; 03T];
Atvira prieina internetu:
 
 • Bazaras, Darius; Palšaitis, Ramūnas. The East-West transport corridor activities governance // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'14) : proceedings of the 14th international conference, 15-18 October, 2014, Riga, Latvia. Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2014, ISBN 9789984818702. p. 9-16. [M.kr.: 03S; 03T]; [Aut. ind.: 0,500].
Atvira prieiga internetu:
  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Valčackienė
  • Birutė Rimkienė
  • Daina Rinkevičienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė