Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

VGTU patvirtintos mokslinių tyrimų kryptys ir tematikos
(VGTU Senato 2012 m. lapkričio 6 d. posėdžio nutarimu Nr. 60-2)
 
Darnusis transportas:
 • Energiją ir aplinką tausojančios transporto priemonės;
 • Transporto sistemų ir eismo modeliavimas, optimizavimas, sauga ir valdymas;
 • Transporto ir logistikos technologijos, transporto rūšių sąveika;
 • Naujos judėjimo technologijos, intelektinės transporto sistemos.
Tarptautiniai darbuotojų vizitai
 
Stažavosi užsienyje iki 6 mėn.
 1. Ramūnas Palšaitis. Aukštoji bankininkystės mokykla, Lenkija. Skaityti paskaitas. 2014-05-29–2014-06-01, 2 d. Finansavo: VGTU.
 2. Aidas Vasilis Vasiliauskas. Katovicų Karolio Adamieckio vardo Ekonomikos Universitetas, Lenkija. Dalyvavimas Erasmus IP projekte ir paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. 2014-06-22 – 2014-06-28, 4 d. Finansavo: VGTU.
 3. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė. Katovicų Karolio Adamieckio vardo Ekonomikos Universitetas, Lenkija. Dalyvavimas Erasmus IP projekte ir paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. 2014-06-22 – 2014-06-28, 4 d. Finansavo: VGTU.
 4. Aidas Vasilis Vasiliauskas. Vindesheimo universitetas, Nyderlandai. Kvalifikacijos kėlimas Nyderlandų aukštojo mokslo institucijoje. 2014-10-07 – 2014-10-10, 3 d. Finansavo: Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimo (TRANCIV) projekto lėšos.
 5. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė. Bratislavos ekonomikos universitetas, Slovakija. Kvalifikacijos kėlimas Bratislavos ekonomikos universitete.  2014-10-13 – 2014-10-16, 3 d. Finansavo: Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimo (TRANCIV) projekto lėšos.
 6. Darius Bazaras. Turku universiteto verslo mokykla, Suomija. Kvalifikacijos kėlimas. 2014-10-13 – 2014-10-15, 3 d. Finansavo: Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimo (TRANCIV) projekto lėšos.
 
Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose:
 1. Alina Verseckienė, 2014-02-17 – 2014-05-17. Doktorantūros stažuotė Transporto ir telekomunikacijų institute. Ryga, Latvija.
 
Dalyvavo konferencijose užsienyje:
 1. Ramūnas Palšaitis. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje RelStat‘2014. 2014-10-16 – 2014-10-17.
 2. Darius Bazaras. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje RelStat‘2014. 2014-10-16 – 2014-10-17.
 3. Alina Verseckienė. Mariboro universitetas, Logistikos fakultetas, Celjė, Slovėnija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje ICLST‘2014. 2014-06-19 – 2014-06-21.
 
Kitas bendradarbiavimas užsienyje (ne konferencijose)
 
 1. Nijolė Batarlienė. Estija, Talinas. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ renginyje – partnerių susitikime. 2014-03-25 – 2014-03-26. Lėšos – VGTU TIF.
 2. Darius Bazaras. Estija, Talinas. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ renginyje – partnerių susitikime. 2014-03-25 – 2014-03-26. Lėšos – VGTU TIF.
 3. Ramūnas Palšaitis. Švedija, Malmė. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ darbo susitikime. 2014-05-21 – 2014-05-21. Lėšos – „BSR TransGovernance“. 
 4. Darius Bazaras. Švedija, Malmė. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ darbo susitikime. 2014-05-21 – 2014-05-21 Lėšos – „BSR TransGovernance“. 
 5. Ramūnas Palšaitis. Suomija, Turku. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ renginyje – partnerių susitikime. 2014-06-04 – 2014-06-05. Lėšos – „BSR TransGovernance“. 
 6. Darius Bazaras. Suomija, Turku. Dalyvavimas tarptautinio projekto „BSR TransGovernance“ renginyje – partnerių susitikime. 2014-06-04 – 2014-06-05. Lėšos – „BSR TransGovernance“. 
 7. Ramūnas Palšaitis. Latvija, Ryga. Dalyvavimas ES transporto tyrimų programos „Horizontas 2020“ regioniniame informaciniame renginyje. 2014-10-03 – 2014-10-03. Lėšos – VGTU TIF.
 8. Darius Bazaras. Latvija, Ryga. Dalyvavimas ES transporto tyrimų programos „Horizontas 2020“ regioniniame informaciniame renginyje. 2014-10-03 – 2014-10-03. Lėšos – VGTU TIF.
 9. Ramūnas Palšaitis. Bar-Ilan universitetas, Izraelis. Susipažinimas su logistikos magistrantūros studijų organizavimu. 2014-10-23 – 2014-10-28, 5 d. Lėšos – kviečiančios institucijos finansavimas.
 10. Darius Bazaras. Europos komisija, Belgija. Dalyvavimas programos „Horizontas 2020“ komiteto Transporto sektoriaus susitikime. 2014-10-28 – 2014-10-29, 1 d.  Lėšos – dalinai pagal sutartį su MOSTA, dalinai – Europos komisija, dalinai – VGTU TIF.
 
Užsienio mokslininkų vizitai
 
Lankėsi VGTU kitais tikslais (išskyrus dalyvavimą konferencijose):
 1. Iztleuova Maral. Kazachstano  M. Tupušpajevo vardo Transporto ir ryšių akademija. Stažuotė. 2014 02-15 – 2014-03-15
 2. Frank Evers. Vindeshaimo taikomųjų mokslų universitetas, Nyderlandai. Paskaitų skaitymas. 2014-04-08 – 2014-04-10.
 3. Adam Albekov. Rostovo valstybinis ekonomikos universitetas, Rusija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
 4. Oleg Bodyagin. Rostovo valstybinis ekonomikos universitetas, Rusija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
 5. Anja Graf-Gadow. BBW Taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
 6. Gebhard Hafer. BBW Taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
 7. Irina Shapovalova. Sankt-Peterburgo valstybinis ekonomikos universitetas, Rusija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
 8. Andrey Vinogradov. Maskvos nacionalinis tyrimų universitetas. Rusija. Tempus+ projekto organizacinis vizitas. 2014-01-27 – 2014-01-28.
Partneriai Lietuvoje ir užsienyje
 
Užsienio mokslo centrai:
 
 1. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija;
 2. Rygos technikos universitetas, Ryga, Latvija;
 3. Turku universiteto ekonomikos mokykla, Turku, Suomija;
 4. Hamburgo technologijos universiteto Verslo logistikos ir vadybos institutas,   Hamburgas, Vokietija;
 5. Erfurto taikomųjų mokslų universitetas, Erfurtas, Vokietija.
 
Lietuvos mokslo centrai:
 
 1. Kauno technologijos universitetas;
 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija;
 3. Klaipėdos universitetas, Klaipėda, Lietuva;
 4.  Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva.
 
Lietuvos valstybinės institucijos:
 
 1. LR Susisiekimo ministerija;
 2. Transporto investicijų direkcija;
 3. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;
 4. SP „Susisiekimo paslaugos“;
 5. Lietuvos nacionalinė vežėjų kelių transportu asociacija LINAVA.
 
Ūkio subjektai
 
 1. UAB „DPD Lietuva“;
 2. UAB „Vainėda“;
 3. UAB „Axis transport“;
 4. UAB „Girteka logistics“;
 5. UAB „DHL Lietuva“;
 6. Asociacija „ITS Lietuva“;
 7. Lietuvos logistikos asociacija;
 8. UAB „DSV Transport“;
 9. UAB „DB Schenker“.
 
Doktorantūra
 
Vadovavimas doktorantams ir jų konsultavimas
 
 1. Prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis – vadovas. Alina Verseckienė. „Specialiųjų transporto paslaugų neįgaliesiems (paratransporto) sistemos integravimas į miesto viešo transporto sistemą: valdymo sąveikos modeliai“.
 2. Prof. dr. Aldona Jarašūnienė – vadovė. Laima Greičiūnė. „Intermodalinių krovinių srautų žaliuosiuose koridoriuose Lietuvoje tyrimas ir modeliavimas taikant ITS“.
 
 
Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose (ne tik VGTU)
 
 1. Prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis. Vadybos (03S) mokslo kryptis.  Narys.
 
Vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai
 
Tarptautiniai mokslo projektai
 
 1. Baltic Sea Region Programme, #079; BSR TransGovernance.  BSR TransGoverenance - įvairių lygių valdžios struktūrų parama įgyvendinant prioritetinės srities 11 (Transportas) ES Baltijos jūros strategijoje. Vykdytojai: prof. habil. Ramūnas Palšaitis,  doc. dr. Darius Bazaras. 
 
Kvalifikaciniai mokslo darbai
 
Logistikos ir transporto technologinių procesų sąveikos  tyrimai ir kūrimas.
2014 metų užduotis - Darbo struktūros, apimties, vertinimo kriterijų, tyrimo krypčių numatymas.  Moksliniai-tiriamieji darbai  ir projektai. Vadovas – prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis. Vykdytojai:  doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas, prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis, prof. dr. Nijolė Batarlienė, prof. dr. Aldona Jarašūnienė, doc. dr. Darius Bazaras, dr. Jurgita Barysienė, doc. dr. Daiva Griškevičienė, doc. dr. Jonas Lazauskas, doc. dr. Vytautas Jaržemskis, dr. Ilona Jaržemskienė, dr. Kristina Čižiūnienė, doc. dr. Andrius Jaržemskis, dr. Artūras Petraška, doc. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, lekt. Eglė Drungienė, lekt. Aurelija Jasinskienė, lekt. Alina Verseckienė, lekt. Raimondas Šakalys, lekt. Arenijus Jackus, dr. Ričardas Malkus, lekt. Vaidotas Meškauskas, doc. dr. Algirdas Juozapas Griškevičius, lekt. Andrej Rudanov.
Dalyvavimas kitų institucijų periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose
 
 1. Prof. dr. Nijolė Batarlienė – Varšuvos (Lenkija)  mokslo leidinio „Challenges of Modern Technology“ mokslinio komiteto narė, nuo 2012 m., ISSN 2082-2863, žiniatinklis: http://journal.young-scientists.eu/
 2. Prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis – mokslo leidinio „Transport“ redkolegijos  narys, nuo 2013 m., žiniatinklis:  http://www.tandfonline.com/toc/tran20/current#.UuEWYtLFGUk.
 3. Doc. dr. Darius Bazaras. mokslo leidinio „Transport“ redkolegijos  narys, nuo 2013 m., žiniatinklis: http://www.tandfonline.com/toc/tran20/current#.UuEWYtLFGUk.
 
      Dalyvavimas kitų institucijų veikloje
 1. Aldona Jarašūnienė.  Lietuvos Standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK        „Geografinė informacija“ komiteto narė.
 2. Aldona Jarašūnienė.  ITS asociacijos narė – švietimo grupės vadovė.
 3. Aldona Jarašūnienė. Tarptautinio projekto EMAR "e-Maritime  Framework and Simulation Validation" vykdymo narė.
 
Mokslo populiarinimo darbai:
 
 1. Darius Bazaras.  Skaityta teminė paskaita „Kodėl visiems svarbi logistika?“ „Jaunojo inžinieriaus mokyklos“ renginiuose.
 2. Nijolė Batarlienė.  Skaityta teminė paskaita „Kaip saugiai vežti pavojinguosius krovinius?“ „Jaunojo inžinieriaus mokyklos“ renginiuose.
 
1.Transporto sistemos konkurencingumo ir patrauklumo didinimas darnios plėtros kontekste ir jos įtaka socialinei ir ekonominei visuomenės gerovei;
2.Transporto sektoriaus konkurencingumo ir patrauklumo didinimas tobulinant teisinę bazę;
3.Inovatyvių technologijų (tame tarpe ir IT) taikymas transporto sektoriuje siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslų įgyvendinimo;
4.Atskirų logistinių veiklų bei visos tiekimo grandinės tobulinimas siekiant socialinio, ekonominio ir ekologinio efektyvumo.
Katedros vykdomi tarptautiniai projektai
•Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos 2007- 2013 m Baltijos jūros regiono programa. Projektas “Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių  krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui” (C.A.S.H.). Vykdymo terminai 2009–2012 m.  Projekto Lietuvos dalies vadovas – R.Palšaitis, vykdytojas – D.Bazaras.
 
•Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos 2007–2013 m Baltijos jūros regiono programa. Projektas “TransBaltic- link integruotos transporto sistemos Baltijos šalių regione” (TransBaltic). Vykdymo teminai 2009–2012 m.  Projekto Lietuvos dalies vadovas – R.Palšaitis.
 •7 bendrosios programos (7BP) projektas Connecting long and short – distance networks for efficient transport (CLOSER). Vykdymo terminai 2010–2011. Projekto Lietuvos dalies vadovas – A.Jaržemskis. 

Dalyvavimas konferencijose užsienyje

 1.  Ramūnas Palšaitis. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje RelStat’12. 2012-10-18–2012-10-19, 1 d.
 2. Darius Bazaras. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje RelStat’12. 2012-10-18–2012-10-19, 1 d.
 3. Nijolė Batarlienė. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje RelStat’12. 2012-10-18–2012-10-19, 1 d.
 4. Artūras Petraška. Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija. Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje RelStat’12. 2012-10-18–2012-10-19, 1 d.
 5. Ramūnas Palšaitis. Turku universiteto ekonomikos mokykla, Turku, Suomija. Dalyvavimas 24-ojoje metinėje Šiaurės šalių logistikos mokslinių tyrimų konferencijoje. 2012-07-07 – 2012 -07-08. 
 
Mokslinėje konferencijoje RelStat’12. 2012 m., Ryga
iš kairės: lekt. dr. Artūras Petraška, prof, habil, dr, Ramūnas Palšaitis, prof. dr. Nijolė Batarlienė, doc. dr. Darius Bazaras
Mokslinių konferencijų organizavimas
Transporto inžinerijos fakultetas kas du metai organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Transbaltica“ ir kas metai organizuoja Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ sekciją „Transportas“. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja kitų institucijų organizuojamose konferencijose, skaito pranešimus aktualiais transporto klausimais, skelbia tyrimų rezultatus.
Plačiau apie TIF organizuojamas konferencijas:
 Tarptautinė mokslinė konferencija „TRANSBALTICA“
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultetas kas du metai organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Transbaltica“. Konferencijų metu analizuojamos aktualios transporto sistemos problemos, pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai, keičiamasi moksline patirtimi. Tarptautinė konferencija sulaukia dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Vengrijos, Suomijos ir kitų valstybių. Konferencijos pranešimai išleidžiami  atskiru leidiniu (Proceedings of the International Scientific Conference).
 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Transportas“
Fakultete kas metai yra organizuojamos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis. Transportas“, kuriose dalyvauja fakulteto doktorantai, magistrantai bei jų vadovai. Pastaraisiais metais konferencijose daugėja dalyvių iš užsienio valstybių. 2012 m. gegužės 4 d. 10:00 val įvyks 15–oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis”.
J. Butkevičius. Monografija.  Keleivių vežimo Lietuvos geležinkeliais tyrimai ir plėtra
Monografijoje analizuojama geležinkelių transporto sektoriaus reformų patirtis ES šalyse, įvertinta šio sektoriaus reformos eiga Lietuvoje ir pateiktas optimalus šalies geležinkelių transporto sektoriaus restruktūrizavimo modelis. Išnagrinėta keleivių vežimo geležinkeliais plėtra ES.
Monografijoje išanalizuoti ES ir Lietuvos teisiniai aktai, reglamentuojantys keleivių vežimą, atlikta keleivių vežimo įvairiomis transporto rūšimis rinkos analizė, išanalizuoti eksploataciniai ir ekonominiai keleivių vežimo rodikliai, atlikta keleivių vežimo prognozė, keleivinio riedmenų parko analizė, pateikti siūlymai jam atnaujinti, įvertintas keleivių vežimas kelių bei geležinkelių transportu apskritai ir atskiruose ruožuose, atlikta keleivių vežimo SSGG analizė. Pateikta keleivių vežimo Lietuvos geležinkeliais plėtros strategija.
Monografija skirta transporto srities mokslininkams ir specialistams, ja, kaip mokslinių žinių šaltiniu, galės naudotis magistrantai ir doktorantai.
Turinys:
 
A. Jarašūnienė. Monografija.  Intelektualiosios transporto sistemos
Monografijoje pateikiama ITS plėtros tendencijų Lietuvoje ir ES šalyse apžvalga; tyrinėjama ITS architektūra užsienio šalyse, ITS planavimas ir finansavimas (užsienio patirtis); nagrinėjamos ITS diegimo Lietuvoje galimybės ir siūlymai; pateiktos bendrosios išvados ir rekomendacijos.
Monografija skirta transporto srities mokslininkams bei specialistams ir yra susijusi su tiesioginiu jų darbu, o mokslo darbuotojams pravers kaip papildoma medžiaga tyrimams.
Turinys:
 
J. Butkevičius. Monografija. Keleivių vežimai.
Monografijoje atliktas detalus keleivių vežimų visomis transporto rūšimis - kelių, geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro - sisteminis vertinimas, pateikti pasiūlymai keleivių vežimo visomis transporto rūšimis plėtrai bei pasiūlymai Lietuvos keleivių vežimo sistemos integravimui į europinį tinklą. Be to, išskirti ir išanalizuoti keleivių vežimai miestuose.
Ši knyga skirta transporto srities mokslininkams ir specialistams, ja galės naudotis transporto specialybių magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai.
 
A. Baublys. Monografija. Transporto rūšių sąveika
Monografijoje nagrinėjama: bendrosios transporto rūšių plėtros ir sąveikos tendencijos; technologinių procesų valdymas ir optimizavimas transporto terminale; technologinių terminalo galimybių tyrimas; kelių transporto darbo tobulinimas tarp terminalų; teoriniai krovinių srautų tyrimai tarp terminalų; statistinis-tikimybinis transporto rūšių sąveikos vertinimas.
Knyga skirta transporto specialybių magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams ir transporto srities mokslininkams.
Turinys:
 
J. Butkevičius. Monografija. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą poveikis šalies transporto sistemai ir transporto sistemos plėtra
Monografijoje įvertintas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą poveikis visai šalies transporto sistemai – kelių, geležinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų transporto sektoriams tiek krovinių, tiek keleivių vežimų srityse. Išanalizuotas poveikis valdymo, organizavimo, planavimo, technologijų, ekonomikos, socialinei sričiai, teisinio reguliavimo, konkurencijos, rinkodaros, eismo saugumo ir kitoms sritims. Taip pat pateiktos visos šalies transporto sistemos plėtros kryptys ir atskirų transporto rūšių plėtros priemonės.
Ši monografija skirta transporto srities mokslininkams ir specialistams, ja, kaip mokslinių žinių šaltiniu, galės naudotis magistrantai ir doktorantai.
 
Turinys:
 
Transportas: technologijos, ekonomika, aplinka, sveikata. Monografija
Knygoje nagrinėjami krovinių, keleivių vežimų technologijų, gerinančių antžeminio transporto eksploatavimą, transporto senėjimo teoriniai klausimai.
Analizuojamos infrastruktūros plėtojimo tendencijos, tranzitinio transporto įtaka eismo intensyvumui ir šalies ekonomikos plėtrai, saugus eismas keliuose; energijos vartojimo transporte efektyvumo didinimas ir atnaujinimas, transporto sistemos aplinkosauginis įvertinimas. Taip pat nagrinėjami miestų transporto bei socialinės keleivinio transporto problemos ir jų sprendimo būdai. Be to, išnagrinėtos transporto darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
Knyga skirta doktorantams ir mokslo darbuotojams.
  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Valčackienė
  • Birutė Rimkienė
  • Daina Rinkevičienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė