Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pakartotinio žiemos sesijos egzaminų laikymo komisijose grafikas

Pakartotinis žiemos sesijos egzaminų laikymo grafikas

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis laipsnio suteikimo komisijose

"Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas" konsultacija

 
"Tarptautinio verslo ekspedcinis aptarnavimas" konsultacija TLii-14 gr. vyks sausio 10 d., 17 val., 206 aud. (Plytinės g. 27).
  

TENTacle – TEN-T koridorių panaudojimas klestėjimui, auginimui ir sanglaudai


TENTacle – TEN-T koridorių panaudojimas klestėjimui, auginimui ir sanglaudai (angl. TENTacle – capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion).  2014 -2020 metų Baltijos jūros regiono INTERREG programa. Vykdymo terminas – 2015 – 2019.
TENTacle projekto tikslas pagerinti suinteresuotųjų šalių gebėjimus gauti klestėjimą, augimą ir sanglaudą išnaudojant TEN-T pagrindinio tinklo koridorius. Daugiau informacijos apie projektą http://tentacle.eu/

Rezultatai: užduoties 5.4 ”Sąveikos tarps pagrindinio ES  transporto tinklo ir ES rytų  kaimynystės šalių transporto tinklo” vykdymas, kurioje bus/yra  identifikuoti pagrindiniai veikėjai, kurie yra susiję su transporto grandinės valdymu tarp ES-BSR ir  ES Rytų kaimynystės šalimis (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir  Ukraina).  Naudojant apklausos formą arba veidas į veidą susitikimus bus nustatyti jų lūkesčiai susijęs su paslaugų kokybe ir transporto inteoperabilumu bei bus nustatyti pagrindiniai kliuviniai transporto infrastruktūroje norint sujungti BSR per ES  transporto tinklą.
TENTacle projekto partneriai
 
 

Laimingi ir su žiniomis apie „TimoCom“!

Lapkričio 27 d. Logistikos ir transporto vadybos katedros trečiakursius pasiekė sertifikatai iš Vokietijos prieš mėnesį išklausyto seminaro apie transporto biržą „TimoCom. Smagu, kad studentai galėjo įgyti ne tik žinių, bet ir pažymėjimus, kad išklausė kursą apie labai populiarią ir plačiai naudojamą transporto platformą „TimoCom“.
 

PAULIAUS BACIUŠKOS PASKAITA „SANDĖLIŲ IR ATSARGŲ VALDYMAS ĮMONIŲ VEIKLOJE“

Šių metų lapkričio 15 dieną Transporto inžinerijos fakultete Logistikos ir transporto vadybos katedroje profesorės Aldonos Jarašūnienės iniciatyva buvo pakviestas UABALG LOGISTIKA“ direktorius Paulius Baciuška skaityti paskaitą pirmo kurso magistrantams.
Paskaitoje buvo aptarti aktualūs dalykai, susiję su sandėliavimo svarba logistinėje tiekimo grandinėje, sandėlių procesais, materialiųjų srautų judėjimu, sandėlių administravimu ir valdymu, atsargų valdymo sistemos veikimo principais.
Pranešėjas ne tik pasidalino savo darbo Lietuvoje ir užsienyje patirtimi, tačiau uždavė klausimus studentams, vyko įdomi diskusija.
Paskaitos moderatorius Aldona Jarašūnienė    
 


 

Dėl katedrinės magistro baigiamųjų darbų peržiūros

Vadovaujantis katedros vedėjo potvarkiu, 2017-11-16 d. 17.00 val. 203 aud. organizuojama katedrinė magistro darbų peržiūra. Peržiūrai reikia pateikti atspausdintą darbo variantą bei su savimi turėti paruoštą prezentaciją, kurioje:
- pateikiama darbo teorinė dalis - literatūros šaltinių apžvalga,  išvados, teorinės prielaidos tyrimui;
- pateikiama tiriamojo darbo dalis - tyrimo metodika, rezultatai, išvados;
- pateikiamas galimas modelis ar kitas formuojamas mokslinis produktas - tarpinis arba galutinis jo variantas;
- darbo išvados.
Peržiūros trukmė 1 - 1,5 val. Prezentacijos pateikimo tikslingumas bus sprendžiamas vietoje, po pokalbio su studentu.
 

MINDAUGO LIKO PASKAITA "TRANSPORTAVIMO RINKOS APŽVALGA IR TENDENCIJOS"

Spalio 23 d. Transporto inžinerijos fakultete lektorės Alinos Verseckienės kvietimu paskaitą skaitė Mindaugas Likas. Pranešėjas pristatė pagrindines tendencijas transporto sektoriuje - gamybos sektoriaus ir prekybos apimčių augimo tendencijas, kuro kainų pokyčius, transporto paslaugų kainos indekso koreliaciją su dyzelino kainomis ir transporto priemonių pasiūla, transporto įmonių veiklos vertinimo rodiklius. Taip pat buvo pristatyti pagrindiniai Lietuvos transporto įmonių veiklos rodikliai (pajamos, sąnaudos, EBIDTA, įsiskolinimai, kapitalas), kuriais remiantis yra vertinami potencialūs banko klientai. Antroje paskaitos dalyje pranešėjas atsakė į studentų bei paskaitos svečių Rimvydo Labanauskio bei Indrės Sprogytės klausimus, kurie padėjo susieti ekonominius rodiklius su jų praktinio taikymo sritimis.

Katedros dėstytojų mokslinių interesų kryptys

Aktuali informacija I k. magistrantams
 
 

Tado Medinecko paskaita „Transporto logistikos įmonės veiklos ekonominiai aspektai“

2017 m. spalio 11 d. Logistikos ir transporto vadybos katedros kvietimu transporto vadybos studijų programos trečio kurso studentams atvirą paskaitą tema „Transporto logistikos įmonės veiklos ekonominiai aspektai“ skaitė transporto ir logistikos srities ekspertas Tadas Medineckas.  Pranešėjas yra VGTU Transporto inžinerijos fakulteto absolventas, 12 metų (nuo 2004 m.) dirbęs transporto logistikos srityje. Tadas šiuo metu dirba Advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontoros "Verum" transporto verslo konsultantu, yra VŠĮ „Versli Lietuva“ mentorių klubo narys, investuotojas.
 
Paskaitos metu pranešėjas su studentais pasidalino savo sukaupta patirtimi, teorinius paskaitos elementus papildė praktiniais pavyzdžiais. Taip pat, pasidalino savo įžvalgomis apie transporto logistikos sektoriaus ateities perspektyvas, davė praktinių patarimų bei atsakė į studentų klausimus.    
 
Paskaitos moderatorius - Logistikos ir transporto vadybos katedros lektorius Rimvydas Labanauskis.
 
 

Paskaita apie transporto platformą „TimoCom“ Logistikos ir transporto vadybos katedroje

2017 m. spalio 12 d. TIF Logistikos ir transporto vadybos katedroje buvo skaitoma paskaita apie transporto paslaugų platformą "TimoCom". Paskaitą skaitė "TimoCom" atstovas iš Vokietijos Denisas Pašala. Paskaitos metu buvo pristatyti šios transporto platformos produktų praktiniai ir teoriniai veikimo būdai. Buvo pateiktas elektroninis žemėlapis ir sekimo galimybės, supažindinta su Europos pervežimo konkursų skelbimo programa, pristatytas Europos transporto įmonių katalogas, krovinių ir transporto barometras bei kiti produktai. Studentai turėjo atsakinėti į praktinius klausimus, susijusius su konkrečiomis transporto ir logistikos problemomis.
Paskaitos moderatorė prof. dr. Nijolė Batarlienė

Išvykstamoji paskaita "Krovinių vežimas oro transportu"

Spalio 12 d. Logistikos ir transporto vadybos katedros studentai kartu su dėstytojais Alina Verseckiene bei Rimvydu Labanauskiu dalyvavo išvykoje į Vilniaus oro uostą, kuriame turėjo galimybę stebėti UAB "DHL Lietuva" krovininio lėktuvo atvykimo bei krovinių iškrovimo procesus. Stebint procesus diskutuota apie kasdienines procedūras, nestandartinius atvejus, tendencijas oro transporte ir daugybę kitų temų. Vėliau diskusija persikėlė į pagrindinę UAB "DHL Lietuva" būstinę, kur Baltijos šalių operacijų skyriaus vadovas Donatas Indrašius kalbėjosi su studentais apie jų motyvaciją studijuoti pasirinktoje studijų programoje, karjeros galimybes, darbdavio lūkesčius įdarbinant skirtingo profilio darbuotojus, trumpai supažindino su UAB "DHL Lietuva" struktūra ir veikla.

Katedros vedėjo potvarkis dėl baigiamųjų darbų rengimo ir atsiskaitymo grafiko 2017/2018 m.m.

  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Valčackienė
  • Birutė Rimkienė
  • Daina Rinkevičienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė