Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, Intermdalinio Transporto ir Logistikos Kompetencijos Centras, aktyviai dalyvauja tarptautinėse projektų programose:
 • Interreg
 • Framework
 
Interreg programos tikslas
 
INTERREG yra skirta skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių Europos Sąjungoje įvairiais lygiais. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra sumažinti nacionalinių sienų Europos Sąjungoje. 

INTERREG iniciatyva siekiama stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą visoje Europos Sąjungoje, skatinant subalansuotą žemyno tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas integruoti nuotolinio regionus su tais, kurie praleisite išorines sienas su šalimis kandidatėmis.
Framework programos tikslas 
 
Pagrindinė programos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, sukurta Europos Sąjungos siekiant remti ir skatinti mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų erdvės ( EMTE) kūrimą. Konkretūs tikslai ir veiksmai skirtingais finansavimo laikotarpiais .

Vykdyti projektai

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, Intermdalinio Transporto ir Logistikos Kompetencijos Centras, aktyviai dalyvauja tarptautinėse projektų programose:
 • Interreg
 • Framework
 
Interreg programos tikslas
 
INTERREG yra skirta skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių Europos Sąjungoje įvairiais lygiais. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra sumažinti nacionalinių sienų Europos Sąjungoje. 

INTERREG iniciatyva siekiama stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą visoje Europos Sąjungoje, skatinant subalansuotą žemyno tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas integruoti nuotolinio regionus su tais, kurie praleisite išorines sienas su šalimis kandidatėmis.
Framework programos tikslas 
 
Pagrindinė programos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, sukurta Europos Sąjungos siekiant remti ir skatinti mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų erdvės ( EMTE) kūrimą. Konkretūs tikslai ir veiksmai skirtingais finansavimo laikotarpiais .
LITTP
Funkcijos ir atsakomybės:
 
—  Organizuoti apvaliojo stalo diskusijas, seminarus, konferencijas transporto plėtros tematika LITTP rėmuose.
 
—  Vykdyti mokslo ir taikomuosius tyrimus pagal ES Bendrąją programą, bei remiantis regioninėmis (INTERREG) iniciatyvomis.
 
—  Palaikyti tiesioginius kontaktus su SVĮ, suteikti joms reikiamą informaciją.
 
—  Remti SVĮ, vykdant ES Bendrosios Programos projektus transporto ir logistikos srityje.
 
—  Bendradarbiauti su partneriais iš akademinių struktūrų, verslo, viešųjų institucijų tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu.

LITTP

Funkcijos ir atsakomybės:
 
—  Organizuoti apvaliojo stalo diskusijas, seminarus, konferencijas transporto plėtros tematika LITTP rėmuose.
 
—  Vykdyti mokslo ir taikomuosius tyrimus pagal ES Bendrąją programą, bei remiantis regioninėmis (INTERREG) iniciatyvomis.
 
—  Palaikyti tiesioginius kontaktus su SVĮ, suteikti joms reikiamą informaciją.
 
—  Remti SVĮ, vykdant ES Bendrosios Programos projektus transporto ir logistikos srityje.
 
—  Bendradarbiauti su partneriais iš akademinių struktūrų, verslo, viešųjų institucijų tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu.

LITTP veiklos rezultatai

LITTP: pasiekti rezultatai: Iniciatyvos praktikoje
 • LITTP kartu su kitais partneriais išplėtojo šaudyklinio traukinio “Vikingas” koncepciją. Tai bendras Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos geležinkelių, Klaipėdos uosto kompanijų, Odesos ir Iljičevskio uostų projektas. 2009 m. VIKINGO iniciatyva buvo apdovanota Europos Intermodalinio Transporto Asociacijos (EIA) kaip intermodalinio transporto gerosios praktikos pavyzdys.
 • —LITTP yra aktyvus žaliojo Rytų-Vakarų transporto koridoriaus proteguotojas. Planuojama, kad šis koridorius jungs Baltijos jūros regiono pietinę dalį su Rusija bei šalimis už jos. EWTC rėmuose bus siekiama stiprinti transporto plėtrą infrastruktūros projektais, inovatyviais sprendimais verslui, logistikos įmonėms, bei bendradarbiavimu tarp tyrėjų
 • —LITTP sugeneravo idėją ir inicijavo Rytų-Vakrų Transporto koridoriaus Asociacijos įkūrimą (2010 m. birželį). Ši Asociacija sukurta verslo interesų pagrindu, siekiant suaktyvinti ilgojo laikotarpio bendradarbiavimą tarp transporto ir logistikos kompanijų, intermodalinio terminalo operatorių ekspeditorių ir vežėjų, nacionalinių, reginionių ir vietos valdžios institucijų išilgai koridoriaus.
Transbaltica 2014
Lietuvos verslo konfederacija kviečia į konferenciją ,,Transbaltica 2014", kuri atidarys tarptautinę transporto, logistikos ir ITS parodą. Konferencijos metu bus aptariamos transporto sektoriui aktualios temos. Įvairių sričių ekspertai pristatys konkurencingumą ir inovacijas transporte. Lietuvos ir užsienio atstovai diskutuos klausimais apie Europos ir Azijos partnerystę kuriant išmanią ir tvarią logistiką.
 Daugiau informacijos rasite čia.
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Greičiūnė
  • Laurynas Zenevičius
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė