Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
VGTU Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras (ITLKC) buvo įkurtas 2007m. mokslininkų ir transporto verslo iniciatyva.
ITLKC, kaip unikalaus ir novatoriško analitinio centro, šalyje susikūriną paskatino intesyvėjantys globalizacijos procesai, darantys žymią įtaką ir Lietuvos transporto rinkos plėtros tendencijoms. Vakarų Europos valstybių praktika rodo, kad atsaku į dinamiškus politinius ir ekonominius pokyčius galėtų tapti naujos transporto sistemos organizacijos formos, orientuotos į efektyvų įvairių transporto rūšių bendradarbiavimą ir integraciją. Tam turėtų efektyviai talkinti tyrėjų ir verslo struktūrų bendradarbiavimas. Tokio bendradarbiavimo pridėtinės vertės suvokimas paskatino VGTU grupę mokslininkų ir tyrėjų institucianalizuoti inovatyvią struktūrą, kuri sudarytų prielaidas mokslo, valstybės institucijų ir transporto pramonės atstovams veikti kartu, siekiant maksimalaus nacionalinės transporto sistemos efektyvumo.
Pagrindinė ITLKC veikla yra orientuota į Lietuvos  transporto sistemos intermodalumo stiprinimą, pabrėžiant, kad būtent intermodalumas, kaip transporto rūšių sąveikos forma, yra esminis veiksnys, plėtojant konkurencinius pajėgumus tarptautinėse transporto paslaugų rinkose. Todėl ITLKC tikslas rengti moksliškai pagristas rekomendacijas kaip užtikrinti glaudesnę skirtingų transporto rūšių integraciją į vieną konkurencingą transporto ir logistikos grandinę.
Atsižvelgiant į unikalią Lietuvos geostrateginę padėtį, akivaizdu, kad būtent efektyviai veikianti ir konkurencinga transporto sistema yra gyvybiškai svarbi tiek Lietuvos Europos politikos, tiek ir apskritai ūkio raidos sėkmės prielaida. Todėl ITLKC misija ir vizija – efektyviai talkinti integruoti nacionalinę transporto sistemą į regioninį, europinį transporto sistemų tinklą ir transporto paslaugų pasaulinę rinką, taip priderinant nacionalinę transporto sistemą prie globalios rinkos tendencijų ir amortizuojant jos jautrumą šiandieniniams iššūkiams.
Pagrindiniai ITLKC uždaviniai:
 • Vykdyti mokslinius ir tiriamuosius darbus intermodalinio transporto srityje;
 • Talkinti plėtojant Baltijos jūros regiono intermodalinį transporto tinklą;
 • Skleisti informaciją apie intermodalinio transporto plėtrą ir inovacijas;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, institucijų ir verslo atstovų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • Teikti siūlymus valstybės institucijoms dėl transporto politikos strategijos ir įgyvendinimo priemonių;
 • Organizuoti apskritojo stalo diskusijas, seminarus ir konferencijas, susijusias su intermodalumo plėtra ir tobulinimu;
 • Skatinti miestų ir regionų intermodalinio transporto plėtrą, viešų/privačių intermodalinių centrų steigimą ir jų plėtrą Lietuvoje;
Jau 2008 m. VGTU ITLKC, kartu su 7 tokio tipo centrais iš Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rumunijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės buvo pripažinti labiausiai atitinkančiais Europos Komisijos (EK)politiką intermodalinio transporto plėtotės srityje ir gavo EK finansinę paramą, savo veiklai, projekto CIPROC rėmuose.
ITLKC aktyviai dalyvauja vykdant Europos Komisijos inicijuotus projektus Framework Programme (PROMIT, CIPROC, MOTOS, BESTUF II, BE LOGIC, B2B LOCO, BESTFACT. eMAR ) ir INTERREG (East-West Transport Corridor (EWTC), TransBaltic, EWTC II, RBGC) ir kitus EK projektus (TEN-T Connect, Baltic Transport Outlook 2030).
 
Nuo 2007 m. ITLKC vykdo Lietuvos Intermodalinio Transporto Technologijų Platformos administruojančio partnerio funkcijas.
Nuo 2010 m. ITLKC atlieka Tarptautinės Rytų – Vakarų  Transporto Koridoriaus Asociacijos (angl. EWTCA) jungiančios 37 partnerius iš 13 Europos ir Azijos šalių, sekretoriato funkcijas.
Užsienio mokslo ir studijų institucijos:
 1. Wismar University of Technology, Vokietija
 2. NetPort.Karlshamn AB, Švedija
 3. Transport Economics  Centre University of Maribor Slovenia
 4. Institute of  Spatial Planning, Development and Foreign Relations Russia
 5. Instituts Français des Sciences et Technologies des Transports de l'Aménagement et des Réseaux, Prancūzija
 6. Instituto Technologico del Embalaje Transporte y Logistica, Ispanija
 7. University of Newcastle upon Tyne – Newrail, Didžioji Britanija
 8. University of Westminster, Didžioji Britanija
 9. Syddansk Universitet, Danija
 10. University Of Piraeus Research Centre, Graikija
 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos
 1. Kauno techniko universitetas
 2. Klaipėdos universitetas
Lietuvos valstybinės institucijos:
 1. LR susisiekimo ministerija
 2. LR Užsienio reikalų ministerija
 3. Pagrindinių Lietuvos miestų savivaldybės (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių)
Ūkio subjektai
 1. AFT-IFTIM, Prancūzija
 2. Amsterdamo uostas, Nyderlandai
 3. Asia Continental Landbridge Logistics Association Council, Kinija
 4. Baltarusijos ekspeditorių asociacija, Baltarusija
 5. Baltijsk savivaldybė, Rusija
 6. BELINTERTRANS-transport-logistics center, Baltarusija
 7. Berlin-Brandeburg Logistic Network, Vokietija
 8. Blekingės Regionas, Švedija
 9. BMT Group Ltd, Didžioji Britanija
 10. CLMS Limited, Didžioji Britanija
 11. Conseil Europeen De L’equipment Naval, Belgija
 12. COSCO, Kinija
 13. Danaos Shipping Company, Graikija
 14. Det Norske Veritas As, Norvegija
 15. DFDS Sea ways
 16. DHL Global Forwarding, Vokietija
 17. Ebos Technologies Ltd, Kipras
 18. Econsult Betriebsberatungesellschaft MBH, Austrija
 19. European Association For Forwarding, Transport, Logistics And Customs Service, Belgija
 20. European Community Shipowners Associations, Belgija
 21. Europos intermodalinė Asociacija, Belgija
 22. Gruppo CLAS SRL, Italija
 23. Hohhot Export Processing Zone, Kinija
 24. ICAP Shipping Ltd, Didžioji Britanija
 25. Inchcape Shipping Services Holdings Limited, Didžioji Britanija
 26. Inlecom Systems Ltd, Didžioji Britanija
 27. Interporto Bologna Spa, Italija
 28. IVECO, Italija
 29. Karhamno miesto savivaldybė, Švedija
 30. Karshamn uostas, Švedija
 31. Kazachstano geležinkeliai TemyrZholy
 32. Lietuvos geležinkeliai
 33. Lietuvos krovos kompanijų Asociacija
 34. Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuva
 35. Limarko, Lietuva
 36. Linava, Lietuva
 37. Lineka, Lietuva
 38. LOHR industrie, Prancūzija
 39. Maritime Administration Of Latvia, Latvija
 40. Market & Opinion Research International Limited, Didžioji Britanija
 41. MARLO AS, Norvegija
 42. MJC2 Ltd, Didžioji Britanija
 43. Mobycon, Nyderlandai
 44. Nautical Enterprise Centre Ltd, Airija
 45. NECL, Airija
 46. PANTEIA, Nyderlandai
 47. Planung Transport Verkehr AG, Vokietija
 48. Plaske Ukraina
 49. Port Authority Of Valencia, Ispanija
 50. Portbase Bv, Nyderlandai
 51. PPL 33-55, Ukraina
 52. Promotion of Operational Links with Integrated Services, Belgija
 53. Rapp Trans AG, Čekijos respublika
 54. Rubicon, Rusija
 55. Shipserv Ltd, Didžioji Britanija
 56. Societe De Gestion De Terminaux Informatiques, Prancūzija
 57. Šiaulių oro uostas
 58. Terminal of Mockava
 59. The Royal Ministry Of Fisheries And Coastal Affairs – Fiskeri – Og Kystdepartementet, Norvegija
 60. Tuuchin Co. Ltd., Mongolija
 61. Ukrainos geležinkeliai
 62. UKRZOVNISHTRANS, LLC, Ukraina
 63. Valenciaport Foundation, Ispanija
 64. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Suomija
 65. Vilteda, Lietuva
 66. VPA Logistic,s Lietuva
 67. Wartsila Oyj Abp, Suomija
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Greičiūnė
  • Laurynas Zenevičius
  • Linas Pilipavičius
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė