Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Apie studijas Geležinkelių transporto katedroje

 
 
Studijų pakopa
Studijų programa
Studijų forma
Specializacija, kryptis
Studijų trukmė
Kvalifikacinis laipsnis
 
 
Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
 
 
Transporto inžinerija
Geležinkelių transporto inžinerija
4
 
 
Sausumos transporto inžinerijos bakalauras
Transporto inžinerija
2
Transporto mašinos ir įrenginiai
6
Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Transporto inžinerija
Geležinkelių transporto inžinerija
2
Sausumos transporto inžinerijos magistras
Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos
Transporto inžinerija
Transporto inžinerija (03T)
4
Technologijos mokslų daktaras transporto inžinerijos kryptyje
6
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TIGEB08718 Baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
TIGEB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TIGEB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
TIGEB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
TIGEB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TIGEB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 H
TIGEB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 I
TIGEB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 F
TIGEB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 H
TIGEB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 I
TIGEB11480 Gamybinė praktika 1 8 8 F
TIGEB11681 Gamybinė praktika 2 7 7 F
TIGEB11605 Geležinkelio eismo sauga 4 4 F
TIGEB11417 Geležinkelio eismo sauga 6 6 I
TIGEB11870 Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
TIGEB11971 Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) 5 5 H
TIGEB11971 Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) 5 5 I
TIGEB11603 Lokomotyvai 8 8 F
TIGEB11707 Riedmenų elektros įrenginiai 7 7 F
TIGEB11812 Riedmenų elektros įrenginiai 4 4 H
TIGEB11812 Riedmenų elektros įrenginiai 4 4 I
TIGEB11215 Riedmenų elektros įrenginiai 3 3 I
TIGEB11809 Riedmenų remontas 4 4 F
TIGEB11810 Riedmenų techninė eksploatacija 5 5 F
TIGEB11708 Riedmenų traukos teorija 7 7 F
TIGEB11401 Šiluminių variklių energetika 3 3 F
TIGEB11401 Šiluminių variklių energetika 3 3 I
TIGEB11418 Šiluminių variklių energetika 3 3 F
TIGEB11401 Šiluminių variklių energetika 3 3 H
TIGEB11502 Šilumos ir masės mainai 3 3 I
TIGEB11502 Šilumos ir masės mainai 3 3 H
TIGEB11502 Šilumos ir masės mainai 3 3 F
TIGEB11216 Techninė termodinamika 4 4 I
TIGEB11606 Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos 3 3 F
TIGEB11606 Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos 3 3 H
TIGEB11606 Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos 3 3 I
TIGEB11604 Vagonai 8 8 F
TIGEB11811 Vagonai ir lokomotyvai 6 6 H
TIGEB11811 Vagonai ir lokomotyvai 6 6 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TIGEM11307 Geležinkelių transporto energetika 6 6 F
TIGEM11203 Kelių tiesimo technologija 6 6 F
TIGEM11409 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
TIGEM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TIGEM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TIGEM11308 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
TIGEM11205 Masinio aptarnavimo teorija 6 6 F
TIGEM11306 Riedmenų diagnostika 8 8 F
TIGEM11202 Riedmenų dinamika 8 8 F
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė