Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Geležinkelių transporto katedros 2016/2017 m. m. pakartotinių atsiskaitymų už praktikas tvarkaraštis

GTfm-15 ir TIVfm-15 gr. magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

Transporto inžinerijos fakultetas
Geležinkelių transporto katedra
Transporto inžinerijos studijų programa
Geležinkelių transporto inžinerijos specializacija
 
BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
 
 
2017 m.  birželio  1 d.  8.30 val.  MR 1-216 aud.
I komisija:
Pirmininkas     prof. dr. Žilvinas Bazaras, Kauno technologijos universiteto Technologijų katedros profesorius;
Nariai:
dr. Gintautas Bureika, Geležinkelių transporto katedros profesorius;
dr. Stasys Dailydka, UAB „Autoverslo terminalas“ direktorius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Lionginas Liudvinavičius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Šarūnas Mikaliūnas, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Rimantas Subačius, Geležinkelių transporto katedros docentas.
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Marek Komaiško
Lietuvos geležinkelių pervažų eismo saugumo vertinimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Gytis Kulikauskas
Prekinių vagonų ašidėžių temperatūrinio režimo monitoringas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Arnas Misiūnas
Kenos geležinkelio stoties elektrifikacijos kokybinių rodiklių tyrimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 
 
 
 
2017 m.  birželio  1 d.  10.30 val.  MR 1-216 aud.
II komisija:
Pirmininkas     dr. prof. Žilvinas Bazaras, Kauno technologijos universiteto Technologijų katedros profesorius;
Nariai:
dr. Gintautas Bureika, Geležinkelių transporto katedros profesorius;
dr. Stasys Dailydka, UAB „Autoverslo terminalas“ direktorius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Lionginas Liudvinavičius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Rimantas Subačius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Gediminas Vaičiūnas, Geležinkelių transporto katedros vedėjas, docentas.
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Linas Šapronas
Lietuvos geležinkelių elektrifikacijos plėtros tyrimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Vytautas Šetikas
Lietuvos geležinkelių remonto bazių plėtros galimybių tyrimas
doc. dr. Stasys Dailydka
 1.  
Laurynas Šilalė
Riedmenų pakabos elementų parametrų įtakos riedėjimui tyrimas
doc. dr. Rimantas Subačius
 
 
 
 
Transporto inžinerijos fakultetas
Geležinkelių transporto katedra
Transporto inžinerijos studijų programa
Transporto inžinerijos vadybos specializacija
 
BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS

 

 
2017 m.  birželio  1 d.  13.00 val.  MR 1-216 aud.
I komisija:
Pirmininkas     dr. prof. Žilvinas Bazaras, Kauno technologijos universiteto Technologijų katedros profesorius;
Nariai:
dr. Gintautas Bureika, Geležinkelių transporto katedros profesorius;
dr. Stasys Dailydka, UAB „Autoverslo terminalas“ direktorius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Daiva Griškevičienė, Logistikos ir transporto vadybos katedros docentė;
dr. Šarūnas Mikaliūnas, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Rimantas Subačius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Gediminas Vaičiūnas, Geležinkelių transporto katedros vedėjas, docentas.
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Rita Bartulienė
Keleivių vežimo geležinkeliais techninių ergonominių priemonių veiksmingumo tyrimas
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas
 1.  
Julija Boris
Lietuvos sausumos transporto sąveikos tyrimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Dalia Butauskienė
Prekinių vagonų greičio valdymo skirstomajame kalnelyje tyrimas
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas
 1.  
Andžej Lučinski
AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivių vežimų rodiklių tyrimas
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas
 

GMf-13 gr. bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

Transporto inžinerijos fakultetas
Geležinkelių transporto katedra
Transporto inžinerijos studijų programa
Geležinkelių transporto inžinerijos specializacija
 
 
2017 M. BAIGIAMŲJŲ BAKALAURO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
 
 
2017 birželio  9 d.  9.00 val.  MR 1-216 aud.
II komisija
Albertas Bajorinas, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ generalinis direktorius– pirmininkas;
dr. Gintautas Bureika, Geležinkelių transporto katedros profesorius;
dr. Rimantas Subačius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Vitalijus Rudzinskas, Medžiagotyros ir suvirinimo katedros docentas;
Viačeslav Petrenko, Geležinkelių transporto katedros lektorius.
 
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Bakalauro baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių kalba
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Ignas Fedorenka
Šilumvežio 2M62M traukos pavaros atnaujinimas
doc. dr. Rimantas Subačius
 1.  
Laurynas Klimas
Elektrinių traukinių traukos elektros variklių bandymų technologijos tobulinimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Salvijus Miliauskas
Manevrinio lokomotyvo ČME3 mašinisto kabinos šildymo sistemos atnaujinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Lukas Naudžiūnas
Šilumvežio Siemens ER20CF dyzelio maitinimo sistemos remonto technologijos tobulinimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Marius Paluckas
Šilumvežio Siemens ER20CF dyzelio oro tiekimo sistemos atnaujinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Gytis Paulauskas
UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ aširačių remonto technologijos tobulinimas
doc. dr. Rimantas Subačius
 1.  
Kristijonas Pukelis
2M62M serijos šilumvežių stabdžių sistemos atnaujinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Rokas Taletavičius
Šilumvežio 2TE116 degalų tiekimo sistemos atnaujinimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 
 
 
 
 
 
2017 birželio  12  d.  9.00 val. MR 1-216 aud.
 
I komisija
Albertas Bajorinas, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ generalinis direktorius– pirmininkas;
dr. Gediminas Vaičiūnas, Geležinkelių transporto katedros vedėjas, docentas;
dr. Gintautas Bureika, Geležinkelių transporto katedros profesorius;
dr. Lionginas Liudvinavičius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
dr. Vitalijus Rudzinskas, Medžiagotyros ir suvirinimo katedros docentas.
 
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Bakalauro baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių kalba
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Vilius Baužys
Lokomotyvų aširačių remonto technologijos tobulinimas Daugpilio lokomotyvų remonto gamykloje
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas
 1.  
Paulius Gailiūnas
Riedmenų aširačių transportavimo ir sandėliavimo įrenginys
dr. Stasys Steišūnas
 1.  
Povilas Remeika
Vagono automobiliams vežti atnaujinimas
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas
 1.  
Paulius Rutkevičius
Šilumvežio 2M62M  mašinisto kabinos oro kondicionavimo sistema
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Julius Savickas
Keleivinių vagonų dažymo technologijos tobulinimas
prof. dr. Gintautas Bureika
 1.  
Artur Stanilko
Kelio mašinos DGKu hidraulinės pavaros remonto technologijos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Aleksandr Timofejev
Traukos elektros mašinų remonto technologijos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Justinas Naidzinavičius
Pantografų remonto technologijos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 

TIino-15 gr. bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

Transporto inžinerijos fakultetas
Geležinkelių transporto katedra
Transporto inžinerijos studijų programa
(išlyginamosios studijos)
 
 
 
2017 M. BAIGIAMŲJŲ BAKALAURO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
 
2017 birželio  13 d.  8.30 val.  MR 1-216 aud.
 
I komisija:
Pirmininkas     Albertas Bajorinas, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ generalinis direktorius;
Nariai:             dr. Lionginas Liudvinavičius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
               dr. Rimantas Subačius, Geležinkelių transporto katedros docentas;
               dr. Vitalijus Rudzinskas, Medžiagotyros ir suvirinimo katedros docentas;
               Viačeslav Petrenko, Geležinkelių transporto katedros lektorius.
 
 
Eil.
Nr.
Studento vardas, pavardė
Bakalauro baigiamojo darbo temos pavadinimas
Vadovo vardas, pavardė
 1.  
Aurimas Aleksandravičius
Pervažų valdymo sistemos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Albinas Blaževičius
Lokomotyvo pneumatinės stabdymo sistemos tobulinimas
doc. dr. Rimantas Subačius
 1.  
Valdemar Bortkevič
Lokomotyvo dyzelio degalų tiekimo sistemos remonto technologijos tobulinimas
doc. dr. Rimantas Subačius
 1.  
Vitalij Grubickij
Skirstymo stoties veiklos technologijos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Andrius Juršėnas
KDE-163 krano elektros pavaros valdymo sistemos tobulinimas
doc. dr. Lionginas Liudvinavičius
 1.  
Paulius Kalakauskas
Keleivių stoties eismo valdymo technologijos tobulinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Aleksandr Komarovski
Lokomotyvų stabdžių sistemos valdymo įrangos tobulinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Nerijus Petrauskis
Bėgių suvirinimo technologijos tobulinimas
lekt. Viačeslav Petrenko
 1.  
Darius Žebrauskas
Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno rekonstrukcija
dr. Stasys Steišūnas
 
 
Geležinkelių transporto katedros dėstytojų budėjimo tvarkaraštis 2016/2017 m.m. rudens semestre
 
Eil. Nr.
Dėstytojo vardas, pavardė
Savaitės diena
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
1.
prof. G. Bureika
 
10:00-12:00
MR 1-209
 
14:00-16:00
MR 1-209
 
2.
doc. S. Dailydka
 
 
 
 
11:00-11:45
MR 1-214
 
3.
doc. L.Liudvinavičius
12:00-14:00
MR 1-210
 
 
8:00-10:00
MR 1-210
 
4.
doc. Š. Mikaliūnas
 
 
 
15:00-16:45
SRK-I 310
 
5.
lekt. V. Petrenko
12:00-14:00
MR 1-212
 
 
12:00-14:00
MR 1-211
 
6.
dokt. S. Steišūnas
 
8:00-10:00
MR 1-209
 
 
 
7.
doc. R. Subačius
13:00-15:00
MR 1-214
 
 
9:00-11:00
MR 1-214
 
8.
doc. G. Vaičiūnas
8:00-10:00
MR 1-215
 
 
14:00-16:00
MR 1-215
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė