Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Apie studijas AIK

Apie automobilių transporto inžinerijos studijas
 
Kam skirta studijų programa?
Transporto inžinerijos studijų programa priklauso technologijos mokslų sričiai ir yra skirta tiems, kam artimas inžinerinis požiūris ir mąstymas. Studijos orientuotos į mašinų eksploatavimą, taigi didžiausias dėmesys koncentruojamas į mašinų kūrimo ir eksploatavimo teorinius pagrindus, eksploatacines saugos savybes, diagnostiką, į technologinę įrangą, eksploatacines medžiagas, taip pat į darbo organizavimą.
Automobilių transporto inžinerijos specializacijos studijose susipažinsite su automobilių teorija, konstrukcijomis, projektavimu ir eksploatavimu, techninės priežiūros įmonių projektavimu.
Baigę studijas absolventai įgyja sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 
Ką gebėsiu?
Jūs įgysite automobilių inžinieriaus kompetenciją. Gebėsite taikyti žinias ir supratimą apie automobilių kūrimą bei eksploatavimą, transporto ir technologinės įrangos eksploatacines savybes, diagnostiką, turėsite ekonomikos, teisės ir darbo organizavimo taikymo įgūdžių.
Baigę automobilių transporto inžinerijos specializaciją žinosite automobilių teoriją, išmanysite apie transporto priemonių konstrukcijas, jų projektavimą bei eksploatavimą, mokėsite projektuoti techninės priežiūros įmones.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Praktiką galima atlikti Kelių transporto inspekcijoje, Kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, Kelių policijoje, degalinių sistemoje, įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse. Atlikti praktiką kviečia ir privataus verslo automobilių transporto bendrovės, siekiančios išsiugdyti lojalų darbuotoją. Taip pat yra galimybių atlikti praktiką užsienio kompanijose.
 
Kur galėsiu išvažiuoti  studijų?
Studentai turi galimybę pagal studentų mainų programas vienam semestrui išvažiuoti studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas.
Pagrindiniai studijų partneriai pagal ERASMUS programą: Seinajoki aukštoji technikos mokykla ir HAMK aukštoji technikos mokykla (Suomija), Vindeshaimo aukštoji mokykla (Nyderlandai,) VIA universitetinis koledžas ir Pietų Danijos universitetas (Danija), Aukštoji Liežo provincijos mokykla (Belgija), Erfurto aukštoji technikos mokykla (Vokietija), Koventrio universitetas (Didžioji Britanija), Žilinos universitetas (Slovakija), Prahos technikos universitetas, Pardubičės universitetas ir Ostravos technikos universitetas (Čekija) bei Varšuvos technologijos universitetas (Lenkija).
 
Kokios karjeros galimybės?
VGTU uždavinys aprūpinti šalies transporto sektorių kvalifikuotais, sklandžią jo veiklą užtikrinančiais ir sektoriaus plėtojimui bei inovacijų vystymui parengtais specialistais, kurie gebėtų mokslinę patirtį ir potencialą efektyviai perkelti ir pritaikyti praktikoje.
Pabaigę šią studijų programą, galėsite sėkmingai dirbti ir eiti vadovaujamąsias pareigas automobilių eksploatavimo, remonto, prekybos, draudimo įmonėse, Kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, Kelių policijoje, degalinių sistemoje, Kelių transporto inspekcijoje, gaisrinės saugos bei gelbėjimo, muitinės padaliniuose, oro uostuose, krovos darbų įmonėse, transporto terminaluose ir įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse. Darbo perspektyvos apima ne tik transporto, bet ir kitas ūkio sritis.
Po ketverių metų sistemingų studijų tolesnis sausumos transporto inžinerijos bakalaurų etapas - tęsti akademinį kelią magistrantūroje.
 
 
Studijų pakopa
Studijų programa
Studijų forma
Specializacija, kryptis
Studijų trukmė
Kvalifikacinis laipsnis
Bakalauro studijos
Transporto inžinerija
Automobilių transporto inžinerija
4
Sausumos transporto inžinerijos bakalauras
2
Transporto mašinos ir įrenginiai
5,5
Magistrantūros studijos
Transporto inžinerija
Automobilių transporto inžinerija
2
Sausumos transporto inžinerijos magistras
Doktorantūros studijos
Transporto inžinerija
Transporto inžinerija (03T)
4
Technologijos mokslų daktaras transporto inžinerijos kryptyje
6
 

Magistro baigiamajam darbui

BENDRIEJI REIKALAVIMAI MAGISTRO BAIGIAMAJAM DARBUI (2017-2018 M. M.)

Baigiamojo darbo struktūra
 1. Viršelis.
 2. Antraštinis lapas (jame pasirašo vedėjas, vadovas ir lietuvių kalbos konsultantas).
 3. patvirtinta užduotis.
 4. Anotacija lietuvių kalba (pildoma mano.VGTU).
 5. Anotacija anglų kalba (pildoma mano.VGTU).
 6. Sąžiningumo deklaracija (pildo mano.VGTU tik įstoję iki 2015 m.m.).
 7. Turinys.
 8. Paveikslų sąrašas.
 9. Lentelių sąrašas.
 10. Santrumpos.
 11. Įvadas.
 12. Pagrindinis tekstas.
 13. Išvados ir pasiūlymai (po jomis būtina pasirašyti).
 14. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas.
 15. Priedai (publikacijos konferencijoje kopija, atliktų bandymų rezultatai ir pan.).
P.S. Vadovo atsiliepimas ir dvi recenzijos į baigiamąjį darbą neįrišami. Katedrai pristatomi du identiški baigiamojo darbo egzemplioriai.
 
Magistro baigiamąjį darbą rengiantiems studentams rekomenduojama vadovautis šiais metodiniais nurodymais:
 1. P. Gerdžiūnas, V. Plakys. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: Technika, 2005.
 2. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas: metodikos nurodymai/ parengė N. Paliulis ir kt. Vilnius: Technika, 1998.
 3. L. D. Barzdžiukienė, V. Celiešienė, A. Kaulakienė. Baigiamasis studijų darbas. Kalbininkų patarimai: teorija ir tvarkyba. Vilnius: Technika, 2005 arba adresu http://senas.vgtu.lt/leidiniai/elektroniniai/baigiamasis.pdf
 
Magistro tezių, pristatomų išankstiniam katedriniam gynimui, reikalavimai
Magistrantas atėjęs į išankstinį katedrinį gynimą sudarytai magistrantų darbų tikrinimo komisijai privalo pateikti:
 1. atliktą darbą, kuriame privalo būti visi magistro baigiamiesiems darbams būtini skyriai (įvadas, literatūros apžvalga, atliktas tyrimas (eksperimentai) ir pateikti jo rezultatai, išvados), peržiūrėtą ir pasirašytą darbo vadovo;
 2. mokslinės konferencijos, kurioje dalyvavo ir skaitė pranešimą magistrantas, pranešimų rinkinį. Straipsnis gali būti tik atiduotas konferencijos organizatoriams.
Pastaba: magistrantas neįvykdęs šių reikalavimų neprileidžiamas prie viešo magistro baigiamųjų darbų gynimo. Magistrantas paliekamas kartoti kursą.
Pagrindinės magistro baigiamojo darbo atsiskaitymo datos!
 
Įvykis
Data
Katedrinis gynimas (jo metu suteikiamas leidimas ginti magistro baigiamąjį darbą)
planuojamas pirmoje 2018 m. gegužės mėn. pusėje
Baigiamojo darbo popierinės versijos (2 egz.) su vadovo atsiliepimu pateikimas katedrai (MR-III 3-201 kab.) ir baigiamojo darbo elektroninės versijos įkėlimas į manoVGTU.lt informacinę sistemą
iki 2018 m. gegužės 18 d. (penktadienio) 15:00 val.
Recenzijų rašymas
2018 m. gegužės 21-25 d.
Baigiamųjų darbų gynimas
2018 m. gegužės 28 - birželio 01 d.
Diplomų įteikimas
teirautis dekanate
 
Studentai baigiamuosius darbus turi pateikti ir išsaugoti VGTU informacinės sistemos BD registre, remdamiesi rektoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 196 patvirtintu studentų darbų saugojimo tvarkos aprašu. Nuoroda pateikta viršuje.

Metodinė literatūra

Metodinė literatūra rašant akademinius studijų darbus
 • V. Bartulis. Praktikų organizavimo ir atlikimo metodika. Vilnius: Technika, 2005. 44 p.
 • L. D. Barzdžiukienė, V. Celiešienė, A. Kaulakienė. Baigiamasis studijų darbas. Kalbininkų patarimai: teorija ir tvarkyba. Vilnius: Technika, 2005. 148 p. (leidykla.vgtu.lt/new/get.php?f.513)
 • P. Gerdžiūnas, V. Plakys. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: Technika, 2005. 76 p.
 • Paliulis N. ir kt. Magistratūros studijų baigiamasis darbas. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 1998. 24 p.
 
Elektroniniai informacijos šaltiniai  – ir mokslininkams, ir studentams!
 
Rašote mokslinį straipsnį ar baigiamąjį darbą ir nerandate informacijos? Ne bėda! Biblioteka Jums gali padėti.
Bibliotekos puslapyje moksliniai elektroniniai informacijos šaltiniai sugrupuoti pagal temas. Tiesiog pasirinkite Jus dominančią temą ir taip rasite bibliotekos prenumeruojamus, kuriamus, rekomenduojamus atviros prieigos informacijos šaltinius, paieškos sistemas...
..............................................................☸........................................................................................
Iškilus klausimams kreipkitės į Informacijos konsultantus Saulėtekio al. 14, 211 kab., telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250), el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt

Baigiamųjų darbų blankai

 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TIATB11805 Automobilių diagnostika 3 3 F
TIATB11713 Automobilių diagnostika 3 3 F
TIATB11713 Automobilių diagnostika 3 3 H
TIATB11713 Automobilių diagnostika 3 3 I
TIATB11426 Automobilių dinamika 6 6 I
TIATB11712 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 3 F
TIATB11712 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 3 H
TIATB11712 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 3 I
TIATB11704 Automobilių elektros įrenginiai 3 3 F
TIATB11609 Automobilių elektros įrenginiai 4 4 F
TIATB11609 Automobilių elektros įrenginiai 4 4 H
TIATB11609 Automobilių elektros įrenginiai 4 4 I
TIATB11222 Automobilių elektros įrenginiai 3 3 I
TIATB11602 Automobilių konstrukcijos 6 6 F
TIATB11714 Automobilių projektavimas 8 8 F
TIATB08706 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis KP) 4,5 4,5 D
TIATB08706 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis KP) 4,5 4,5 N
TIATB08706 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis KP) 4,5 4,5 V
TIATB11870 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 8 8 F
TIATB11871 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 5 5 H
TIATB11871 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 5 5 I
TIATB11611 Automobilių techninė eksploatacija 8 8 F
TIATB11611 Automobilių techninė eksploatacija 8 8 H
TIATB11611 Automobilių techninė eksploatacija 8 8 I
TIATB09704 Automobilių techninė eksploatacija ir technologinė įranga 3 3 N
TIATB09704 Automobilių techninė eksploatacija ir technologinė įranga 3 3 V
TIATB11610 Automobilių teorija 8 8 F
TIATB11818 Automobilių teorija 5 5 H
TIATB11818 Automobilių teorija 5 5 I
TIATB07704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
TIATB07704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
TIATB07704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
TIATB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TIATB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
TIATB11790 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
TIATB08707 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
TIATB08707 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
TIATB08707 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
TIATB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TIATB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 H
TIATB11891 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 3 I
TIATB08708 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
TIATB08708 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
TIATB08708 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
TIATB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 F
TIATB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 H
TIATB11892 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 9 I
TIATB11816 Eismo saugumo pagrindai 3 3 F
TIATB11816 Eismo saugumo pagrindai 3 3 H
TIATB11816 Eismo saugumo pagrindai 3 3 I
TIATB11324 Eismo saugumo pagrindai 6 6 I
TIATB11480 Gamybinė praktika 1 8 8 F
TIATB11681 Gamybinė praktika 2 7 7 F
TIATB11328 Orlaivių eksploatacinės medžiagos 3 3 F
TIATB08703 Transporto aplinkosauga 3 3 D
TIATB08703 Transporto aplinkosauga 3 3 N
TIATB08703 Transporto aplinkosauga 3 3 V
TIATB11815 Transporto aplinkosauga 4 4 F
TIATB11815 Transporto aplinkosauga 4 4 H
TIATB11815 Transporto aplinkosauga 4 4 I
TIATB11425 Transporto aplinkosauga 6 6 I
TIATB11601 Transporto ekologija 3 3 F
TIATB11420 Transporto ekologija 4 4 F
TIATB11420 Transporto ekologija 4 4 I
TIATB11508 Transporto priemonės 3 3 F
TIATB11508 Transporto priemonės 3 3 H
TIATB11508 Transporto priemonės 3 3 I
TIATB11321 Transporto priemonės 3 3 I
TIATB11321 Transporto priemonės 3 3 F
TIATB07702 Transporto priemonių kokybė ir patikimumas 6 6 D
TIATB07702 Transporto priemonių kokybė ir patikimumas 6 6 N
TIATB07702 Transporto priemonių kokybė ir patikimumas 6 6 V
TIATB02701 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4,5 4,5 D
TIATB02701 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4,5 4,5 N
TIATB02701 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4,5 4,5 V
TIATB11901 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4,5 4,5 V
TIATB11206 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4 4 F
TIATB11206 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4 4 H
TIATB11206 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 4 4 I
TIATB11419 Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 4 4 F
TIATB11419 Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 4 4 I
TIATB11507 Vidaus degimo varikliai 7 7 F
TIATB11507 Vidaus degimo varikliai 7 7 H
TIATB11507 Vidaus degimo varikliai 7 7 I
TIATB11323 Vidaus degimo varikliai 5 5 I
TIATB11527 Vidaus degimo varikliai 4 4 F
TIATB11703 Vidaus degimo variklių pagrindai 3 3 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TIATM11102 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 6 F
TIATM11102 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 6 I
TIATM11205 Automobilių konstrukcinė sauga 4 4 F
TIATM11205 Automobilių konstrukcinė sauga 4 4 I
TIATM11203 Eismo dalyvių psichologija 4 4 F
TIATM11203 Eismo dalyvių psichologija 4 4 I
TIATM11208 Eismo saugumo teisinis reglamentavimas 6 6 F
TIATM11104 Eismo saugumo teisinis reglamentavimas 5 5 F
TIATM11104 Eismo saugumo teisinis reglamentavimas 5 5 I
TIATM11311 Kelių eismo įvykių ekspertizė 8 8 F
TIATM11207 Kelių eismo organizavimas ir valdymas 6 6 F
TIATM11209 Kelių transporto priemonių sauga 8 8 F
TIATM11493 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
TIATM11190 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TIATM11291 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TIATM11392 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
TIATM11310 Profesinė psichologija 6 6 F
TIATM11201 Saulės energijos panaudojimo galimybės transporto inžinerijoje 8 8 F
TIATM11106 Transporto mašinų patikimumo teorija 7 7 F
Integracijos ir karjeros direkcija yra tas VGTU padalinys, kurio viena pagrindinių veiklų yra absolventų profesinis orientavimas bei bendradarbiavimo tarp universiteto ir įmonių bei valdymo įstaigų vystymas, siekiant sudaryti kuo platesnes ir palankesnes praktikos ir karjeros galimybes studentams.
Šis padalinys siekia palaikyti glaudžius santykius su VGTU socialiniais partneriais, analizuoja verslo poreikius bei konsultuoja studentus įvairiais karjeros projektavimo ir valdymo klausimais, padėdamas orientuotis ir ieškoti savo vietos margoje galimybių rinkoje.
Integracijos ir karjeros direkcija, būdama kokybiškos praktikos šalininkė, skatina ir padeda kuo anksčiau patirti praktinės veiklos reikšmę ir naudą tolimesnei karjerai.
Kartais studentams sunku susigaudyti informacijos gausoje ir minčių labirintuose planuojant savo gyvenimą, todėl siekiant tai palengvinti yra parengta trumpa atmintinė studentams, kuri gali padėti atrasti ir pasirinkti.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilija Pečeliūnienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė