Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Veikla
 • Automobilio aktyvaus ir pasyvaus saugumo sistemų įtakos saugiam eismui ir jų tobulinimo galimybių tyrimai
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos ir kitų šalių valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis, organizacijomis,
  įmonėmis, mokslininkais ir specialistais, dirbančiais laboratorijos tyrimų srityje
 • Bandymai nustatant automobilio pakabos, padangų ir kitų konstrukcinių elementų įtaką jo stabilumui
 • Siūlymų valstybės institucijoms, rengiamiems įstatymams ar kitiems teisės aktams, susijusiems su saugiu eismu, teikimas
 • Dalyvavimas universiteto studijų veikloje ir mokslininkų rengimo
 • Eismo įvykių susidarymo priežasčių ir eigos tyrimas
Turima įranga
 • Automobilio slydimo sistema leidžianti imituoti važiavimą skirtingo sukibimo kelio sąlygomis
 • Skersinio ir išilginio pagreičių matavimo prietaisas XL-Meter Pro
 • Aukšto dažnio termokamera Optris PI230 (nuo -20°C iki 900 °C)
 • Amortizatorių eigos matavimo įrenginys Kübler
 • Trijų ašių navigacinis kėbulo pagreičių (3 G) ir sukimosi greičių (150 °/s) matavimo įrenginys Corrsys-Datron
 • Trijų ašių pagreičių (iki 50 G) jutikliai Kistler ir Silicon Designs
 • Rato poslinių, pasukimo ir išvirtimo kampų matavimo sistema Kistler RV-4
 • Bekontaktis optinis automobilio greičio ir slydimo kampo matavimo įrenginys Correvit S-350 Aqua
 • Automobilio kėbulo aukščio ir pasvirimo kampų, kelio paviršiaus nelygumo bekontaktė lazerinė matavimo sistema
  su jutikliais Kistler HF-500C
 • Automobilio dinamikos matavimų duomenų surinkimo, kaupimo ir apdorojimo įrenginys Corrsys-Datron DAS-3 su programine įranga TurboLab Analysis 6.0
 • Dinamometrinis jutiklis (50 kN) su duomenų surinkimo įrenginiu Almemo
 • Stabdžio arba akseleratoriaus pedalų paspaudimo jėgos jutiklis
 • Padangos protektoriaus gylio ir gumos kietumo matuokliai
 • Eismo įvykių modeliavimo programinė įranga PC-CRASH ir CARAT
 • Automobilių dinamikos modeliavimo programinė įranga CARSIM 8.02MATLAB/Simulink
 
Vykdomi kvalifikacijos kėlimo kursai pagal universitete patvirtintas programas
 • Saugaus eismo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių gerinimas naudojant automobilio slydimo sistemą (programos Reg. Nr. TIAT14270)
 • Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso signalus, praktinio vairavimo mokymas (programos Reg. Nr. TI--12234)
 • Profesionalių vairuotojų psichofiziologija ir jos įtaka saugiam vairavimui (programos Reg. Nr. TIAT11232)
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilija Pečeliūnienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė