Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas Padaliniai Automobilių inžinerijos katedra Automobilių eksploatacinių medžiagų mokomoji laboratorija
Veikla:
 • Automobilių eksploatacinių medžiagų laboratoriniai darbai
 • Naftos produktų dinaminės klampos nustatymas
 • Naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas
 • Cetaninio, oktaninio skaičiaus nustatymas
 • Vandens priemaišų degaluose nustatymas (0-30%)
 • Alyvos rūgštingumo nustatymas
Turima įranga:
 • Rotacinis viskozimetras BROOKFIELD RVDV-1 PRIME
 • Pliūpsnio nustatymo prietaisas NORMALAB NCL 120 (Cleveland tipo)
 • Distiliavimo įrenginys
 • Aerometrų rinkinys techninių skysčių tankiui matuoti
 • Degalų fizinių-cheminių savybių nustatymo prietaisas (oktanometras) SHATOX-SX300
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilija Pečeliūnienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė