Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Magistro baigiamojo darbo katedrinio gynimo tvarkaraštis ATfm-15 ir TIVfm-15 studentams

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO KATEDRINIO GYNIMO 
TVARKARAŠTIS ATfm-15 IR TIVfm-15 GR. STUDENTAMS
 
2017-05-11 (ketvirtadienis) 14:00 val.
 
Magistro tezių, pristatomų išankstiniam katedriniam gynimui, reikalavimai
Magistrantas atėjęs į išankstinį katedrinį gynimą sudarytai magistrantų darbų tikrinimo komisijai privalo pateikti:
  1. atliktą darbą, kuriame privalo būti visi privalomi magistrantų baigiamiesiems darbams privalomi skyriai (įvadas, literatūros apžvalga, atliktas tyrimas (eksperimentai) ir pateikti jo rezultatai, išvados), peržiūrėtą ir pasirašytą darbo vadovo;
  2. mokslinės konferencijos, kurioje dalyvavo ir skaitė pranešimą magistrantas, pranešimų rinkinį arba protokolo išrašą. Straipsnis gali būti dar tik atiduotas konferencijos organizatoriams.
Pastaba: magistrantas, neįvykdęs šių reikalavimų, neprileidžiamas prie viešo magistro baigiamųjų darbų gynimo ir paliekamas kartoti kursą.
 
I komisija                                                   MR 3-206 aud.
doc. Jonas Matijošius
doc. Saulius Nagurnas
prof. Edgar Sokolovskij
doc. Vaidas Vadluga
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių kalba
Baigiamojo darbo temos pavadinimas anglų kalba
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Martynas Kaupys
Naujų automobilių variklinės alyvos kokybės rodiklių eksploatacijos pradžioje analizė
Analysis of the quality indicators of the motor oil of new cars at the beginning of exploitation
prof. Edgar Sokolovskij
2
Evaldas Lazauskas
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių stabilumo tyrimas
Research of the stability of the fire-fighting and rescue vehicle
doc. Vaidas Vadluga
3
Karolis Paškevičius
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas
Research of the reliability of the body elements of the fire-fighting and rescue vehicles
lekt. Saulius Nagurnas
4
Vytautas Šiaučiūnas
Dyzelinio vidaus degimo variklio, naudojančio biodyzelino ir propanolio mišinį, efektyvumo ir ekologinių rodiklių tyrimas
Research of the efficiency and ecological indicators of the internal combustion engine using biodiesel and propanol mixture
doc. Jonas Matijošius
5
Juozapas Šneideris
Robotizuotų valdymo įrenginių pritaikymo automobilių dinamikos bandymams tyrimas
Research of application of robotised control equipment on the tests of dynamics of vehicles
lekt. Saulius Nagurnas
 
 
II komisija                                                       MR 3-205 aud.
doc. Giedrius Garbinčius
doc. Robertas Pečeliūnas
doc. Alfredas Rimkus
lekt. Jurijus Zaranka
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių kalba
Baigiamojo darbo temos pavadinimas anglų kalba
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Aurimas Andzelevičius
Avarinių situacijų kelyje tyrimas
Research of emergency situations on the road
doc. Robertas Pečeliūnas
2
Martynas Bingelis
Žieminių padangų pagrindinių savybių tyrimas esant aukštai aplinkos temperatūrai
Research of the main characteristics of the winter tires at high atmosphere temperature
doc. Giedrius Garbinčius
3
Stasys Girkontas
Krovinio masės ir tvirtinimo padėties įtakos automobilio stovumui tyrimas
Research of the influence of the load mass and the mounting position on the stability of the vehicle
doc. Giedrius Garbinčius
4
Tomas Levulis
Padangų įtaka automobilio dinaminėms savybėms
Influence of the tires on the dynamic characteristics of the vehicle
lekt. Jurijus Zaranka
5
Andrius Pečiukėnas
Intelektinių sistemų įtaka kelių transporto priemonių srautų reguliavimui
Influence of the intellectual systems on the regulation of the traffic flow
doc. Robertas Pečeliūnas
6
Aleksandr Robert Ščerbuk
Antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišinių naudojimo slėginio uždegimo varikliuose efektyvumo tyrimas
Research of the efficiency of the usage of the second generation biodiesel and diesel mixtures in compression-ignition engines
doc. Alfredas Rimkus
 
 
2017-04-20

Bakalauro baigiamojo darbo II atsiskaitymo tvarkaraštis ATf-13/1 ir ATf-13/2 studentams

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO II
ATSISKAITYMO TVARKARAŠTIS 
ATf-13/1 IR ATf-13/2 GR. STUDENTAMS
 
2017-05-18 (ketvirtadienis)                    12:00 val.
 
                      Reikalavimai – ne mažiau kaip 4 ne mažesnio kaip A1 formato brėžiniai ir aiškinamasis raštas su skaičiavimais. Prieš ateinant į katedrinį gynimą darbas turi būti peržiūrėtas ir pasirašytas vadovo ir brėžinių normų kontrolės dėstytojo.
 
I komisija                                               MR 3-205 aud.
lekt. Loreta Levulytė
doc. Alfredas Rimkus
lekt. Paulius Skačkauskas
doc. Valdas Valiūnas
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių k.
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Mindaugas Čipinys
N3 klasės krovininis automobilis su manipuliatoriumi
lekt. Loreta Levulytė
2
Jonas Drunga
Keturračiui pritaikyta miškovežio priekaba
lekt. Loreta Levulytė
3
Lukas Ivanauskas
UAB „Autorigeka“ techninės priežiūros stoties Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
4
Ignas Kardokas
Krovininės transporto priemonės kabina su papildoma stabilizavimo sistema
lekt. Paulius Skačkauskas
5
Justinas Lekys
UAB „Martonas‟ techninės priežiūros stoties Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
6
Viktorija Matulevičiūtė
Dviejų taktų kibirkštinio uždegimo variklis su tiesiogine benzino įpurškimo sistema
doc. Alfredas Rimkus
7
Mangirdas Navikas
Automobilvežis su manipuliatoriumi
lekt. Loreta Levulytė
8
Karolis Jonas Palepšaitis
UAB „Šiaulių Dagris“ techninės priežiūros stoties rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
9
Linas Petrauskas
Lengvojo automobilio oro aptakas
doc. Vidas Žuraulis (pavaduoja Loreta Levulytė)
10
Simonas Rugys
Lengvojo automobilio rato dinaminio išvirtimo sistema
doc. Vidas Žuraulis (pavaduoja Loreta Levulytė)
11
Aurimas Rutkauskas
UAB „Trustik“ techninės priežiūros stoties Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
12
Justas Stankus
Naudotų automobilių ir motociklų dalių pardavimo ir restauracijos įmonės UAB „GTV Group ir KO“ Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
13
Laila Vaitulevičiūtė
Amortizatorių slopinimo charakteristikų matavimo stendas
lekt. Paulius Skačkauskas
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – lekt. Z. Bogdanovičius. Budėjimo laikas – trečiadieniais nuo 15:30 iki 16:30 val. (3-101 kab.)
 
II komisija                                                    MR 3-206 aud.
doc. Giedrius Garbinčius
doc. Kristina Kilikevičienė
doc. Jonas Matijošius
doc. Vaidas Vadluga
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių k.
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Tomas Čibiras
Dvivietis autonominis automobilis
doc. Jonas Matijošius
2
Žilvinas Dubickas
Gyvūninės kilmės riebalais varomas dyzelinis variklis
doc. Jonas Matijošius
3
Deividas Kosteckis
Portalinių reduktorių perdarymas ir montavimas automobilyje „Subaru“
doc. Kristina Kilikevičienė
4
Gediminas Latvis
Vandeniliu varomas automobilio „Audi 80“ variklis
doc. Jonas Matijošius
5
Vilius Mažintas
Sunkvežimis-mobilus kinoteatras
doc. Vaidas Vadluga
6
Martynas Mockus
UAB „ALTAS komercinis transportas“ dažyklos rekonstrukcija bei pritaikymas mikroautobusams dažyti
doc. Giedrius Garbinčius
7
Ugnius Pažėra
Vandeniliu varomas keturtaktis motociklo variklis
doc. Jonas Matijošius
8
Henrikas Sajetauskas
Prikabinama platforma papildomai O4 klasės priekabai
doc. Vidas Žuraulis (pavaduoja Vaidas Vadluga)
9
Aleksandr Šabanovič
Studentiškos formulės automobilio traukos mazgo aušinimo sistema
doc. Vidas Žuraulis (pavaduoja Vaidas Vadluga)
10
Irmantas Tydikas
Automobilio „Audi A6“ galios didinimas montuojant turbokompresorių
doc. Kristina Kilikevičienė
11
Mindaugas Venclovas
Sunkvežimis su izoterminiu kėbulu N3BA05
doc. Vaidas Vadluga
12
Stasys Vincevičius
Automobilio „Mazda MX-5 NA“ galios didinimas montuojant turbokompresorių
doc. Kristina Kilikevičienė
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – lekt. Z. Bogdanovičius. Budėjimo laikas – trečiadieniais nuo 15:30 iki 16:30 val. (3-101 kab.)
 
III komisija                                                      MR 3-101 aud.
lekt. Zenonas Bogdanovičius
lekt. Saulius Nagurnas
doc. Robertas Pečeliūnas
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių k.
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Andrej Bartiuk
Automobilio „Audi A4“ pravažumo didinimas
doc. Robertas Pečeliūnas
2
Romuald Fedorovič
Automobilio „BMW 330“ pritaikymas bekelei
doc. Robertas Pečeliūnas
3
Justas Jonauskas
Visureigio „Audi Q7“ pravažumo gerinimas modernizuojant transmisiją
doc. Vidas Žuraulis (pavaduoja Saulius Nagurnas)
4
Žygimantas Jusevičius
UAB „FATUM INVESTICIJA“ lengvųjų automobilių serviso rekonstrukcija
lekt. Saulius Nagurnas
5
Mantas Kišonas
Savivarčio konstrukcinių elementų projektavimas
lekt. Saulius Nagurnas
6
Aleksej Kuročkin
Automobilio „BMW 318i“ variklio galios didinimas
lekt. Saulius Nagurnas
7
Andrius Lesevičius
UAB „Juvelda“ serviso rekonstrukcija
lekt. Saulius Nagurnas
8
Audrius Samavičius
Transporto priemonių priežiūros ir remonto servisas Utenoje
lekt. Zenonas Bogdanovičius
9
Justas Šatrauskas
Transporto priemonių priežiūros ir remonto servisas Panevėžyje
lekt. Zenonas Bogdanovičius
10
Erik Triagin
Priekaba automobiliui vežti
lekt. Zenonas Bogdanovičius
11
Audrius Tuinyla
Mobilios dirbtuvės ant  O2 klasės priekabos
doc. Robertas Pečeliūnas
12
Tomaš Urbanovič
Motoroleris su elektrine pavara
lekt. Saulius Nagurnas
13
Ignas Vecelis
Automobilio „Peugeot 307“ variklio parametrų optimizavimas
lekt. Saulius Nagurnas
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – doc. V. Vadluga. Budėjimo laikas – ketvirtadieniais nuo 12:00 iki 13:00 val. (3-209 kab.)
 
IV komisija                                            MR 3-208 kab.
lekt. Mindaugas Melaika
prof. Saugirdas Pukalskas
lekt. Audris Šimakauskas
lekt. Jurijus Zaranka
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas lietuvių k.
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Tomas Baniūnas
UAB „Ugrimina“ automobilių serviso modernizavimas
lekt. Audris Šimakauskas
2
Mindaugas Bikulčius
Vidaus degimo variklis su tiesiogine gamtinių dujų įpurškimo sistema
lekt. Mindaugas Melaika
3
Raimond Gerasimovič
Kibirkštinio uždegimo variklis su vandens įpurškimo į oro įsiurbimo kolektorių sistema
lekt. Mindaugas Melaika
 
4
Rytis Karalukas
Pavaros parinkimas traukos lenktynėms skirtam automobiliui
prof. Saugirdas Pukalskas
5
Simas Lazdynas
Traukos lenktynėms skirto automobilio „Audi“ 1,9 TDI dyzelinio variklio galios didinimas
prof. Saugirdas Pukalskas
6
Povilas Meževičius
UAB „Auksinis vairas“ automobilių serviso techninis modernizavimas
lekt. Jurijus Zaranka
 
7
Vytautas Narkevičius
Automobilio „Smart“ perdarymas į elektrinį
prof. Saugirdas Pukalskas
8
Aistis Raugas
Gamtinėmis dujomis ir dyzelinu varomas slėginio uždegimo variklis
prof. Saugirdas Pukalskas
9
Artūr Ruin
Turbodyzelinio variklio efektyvumo didinimas naudojant „Power pulse“ technologiją
prof. Saugirdas Pukalskas
10
Tomas Stankevičius
Kibirkštinio uždegimo variklis su kintamo suslėgimo laipsnio mechanizmu
lekt. Mindaugas Melaika
11
Marius Šegamogas
Suskystintų gamtinių dujų sistemos pritaikymas komercinės paskirties transporto priemonei
lekt. Mindaugas Melaika
12
Augustas Trumpa
Suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomas automobilio „BMW“ variklis
lekt. Audris Šimakauskas
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – doc. V. Vadluga. Budėjimo laikas – ketvirtadieniais nuo 12:00 iki 13:00 val. (3-209 kab.)
 
2017-04-20

Informacija apie bakalauro BD2 atsiskaitymą TIino-15 gr. studentams

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO 2 ATSISKAITYMAS
TIINO-15 GR. STUDENTAMS!
 
2017-04-27 (ketvirtadienis)                    12:00 val.
 
                      Minimalūs reikalavimai – ne mažiau kaip 3 ne mažesnio kaip A1 formato brėžiniai ir aiškinamasis raštas su skaičiavimais. Prieš ateinant į atsiskaitymą darbas turi būti peržiūrėtas ir pasirašytas vadovo ir brėžinių normų kontrolės dėstytojo.
 
I komisija                                                3-101 aud.
lekt. Z. Bogdanovičius
doc. G. Garbinčius
doc. A. Rimkus
dokt. V. Surblys
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Antanas Goštautas
Motociklo vidaus degimo variklio konstrukcijos pritaikymas alternatyviems degalams
doc. Giedrius Garbinčius
2
Andrius Gudonis
Lengvųjų automobilių remonto dirbtuvių Varėnos r. rekonstrukcija
lekt. Zenonas Bogdanovičius
3
Evaldas Jonuška
Techninės apžiūros stoties Alytuje rekonstrukcija
lekt. Zenonas Bogdanovičius
4
Maksim Kostyškov
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonė Vilniuje
dokt. Vytenis Surblys
5
Irmantas Makaveckas
UAB „Ersida“ stabdžių remonto baras
lekt. Zenonas Bogdanovičius
6
Aurimas Mikalonis
UAB „Moller Auto Alytus“ rekonstrukcija
lekt. Zenonas Bogdanovičius
7
Tadas Ragauskas
Motociklo „Suzuki GSXR 600 K3“ variklio dujų skirstymo sistemos modernizavimas
doc. Alfredas Rimkus
8
Laurynas Šmailis
Universali priekaba automobiliams bei motociklams transportuoti
doc. Giedrius Garbinčius
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – doc. V. Vadluga. Budėjimo laikas – ketvirtadieniais nuo 12:00 iki 13:00 val. (3-209 kab.)  Dėstytojas taip pat priims balandžio 25 d.  nuo 16:00 iki 18:00 val. ir 26 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
 
 
II komisija                                              3-206 aud.
doc. J. Matijošius
doc. S. Nagurnas
doc. R. Pečeliūnas
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Domantas Čygas
Techninės apžiūros stoties Biržuose  rekonstrukcija
Robertas Pečeliūnas (pavaduoja doc. Vidą Žuraulį)
2
Vidas Jeliniauskas
„Optimus“ planerio tobulinimas pritaikant purentuvą
doc. Jonas Matijošius
3
Jonas Kinderevičius
UAB „Autospecas“ automobilių remonto technologijos proceso modernizavimas
doc. Jonas Matijošius
4
Deividas Misevičius
Lengvųjų automobilių ir motociklų servisas Lentvaryje
lekt. Saulius Nagurnas
5
Paulius Natalevičius
Specialios paskirties lengvojo automobilio priekaba
doc. Robertas Pečeliūnas
6
Gytis Večkys
Lengvųjų automobilių servisas Lazdijuose
lekt. Saulius Nagurnas
7
Laurynas Zakarka
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonė Utenoje
lekt. Saulius Nagurnas
8
Algirdas Žemaitis
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonė Šakiuose
lekt. Saulius Nagurnas
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – doc. V. Vadluga. Budėjimo laikas – ketvirtadieniais nuo 12:00 iki 13:00 val. (3-209 kab.)  Dėstytojas taip pat priims balandžio 25 d.  nuo 16:00 iki 18:00 val. ir 26 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
 
III komisija                                             3-205 aud.
lekt. A. Šimakauskas
doc. V. Vadluga
doc. V. Valiūnas
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Ramūnas Bitinas
Krovininio automobilio „Iveco eurocar Tector 4x4“ pravažumo didinimas keičiant skirstymo dėžės perdavimo skaičių
doc. Valdas Valiūnas
2
Marius Jarmuška
UAB „Autoros“ techninės priežiūros stoties Ignalinoje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
3
Pavel Kogarko
UAB „Moller Auto“ direct express serviso Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
4
Povilas Patiejūnas
UAB „Paviltas“ techninės priežiūros stoties Grigaičiuose (Vilniaus r.) rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
5
Karolis Ragaišis
UAB „Inchcape motors“ techninės priežiūros stoties Vilniuje rekonstrukcija
doc. Valdas Valiūnas
6
Vitalijus Šufinskas
Automobilio „VW Golf MK2“ variklio galios didinimas montuojant elektrinį kompresorių
lekt. Audris Šimakauskas
7
Raimundas Vaičiurgis
Studentiškos formulės automobilio galinė pakaba
doc. Vaidas Vadluga
8
Edgaras Zalieckas
O1 klasės bortinė-tentinė priekaba
doc. Vaidas Vadluga
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – lekt. Z. Bogdanovičius. Budėjimo laikas – trečiadieniais nuo 15:30 iki 16:30 val. (3-101 kab.)  Dėstytojas taip pat priims balandžio 26 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
 
IV komisija                                             3-208 kab.
doc. K. Kilikevičienė
lekt. L. Levulytė
lekt. M. Melaika
prof. S. Pukalskas
Eil. Nr.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Dėstytojo vardas, pavardė
1
Tomas Alkevičius
Universalus techninės pagalbos automobilis
lekt. Loreta Levulytė
2
Gytis Bikulčius
Studentiškos formulės automobilio transmisijos elementų tobulinimas
prof. Saugirdas Pukalskas
3
Erikas Kalpokas
N1 klasės sunkvežimio perdarymas į savivartį su manipuliatoriumi
lekt. Loreta Levulytė
4
Imantas Lipskis
Studentiškos formulės automobilio kintamos geometrijos įsiurbimo kolektorius
prof. Saugirdas Pukalskas
5
Mantas Petkevičius
Lengvųjų automobilių servisas Varėnoje
lekt. Mindaugas Melaika
6
Martynas Šarpnickas
O2 klasės miškovežio priekaba su manipuliatoriumi
lekt. Loreta Levulytė
7
Vilius Šeštokas
Biodyzelinu varomas VAG grupės 1,9 TDI variklis
prof. Saugirdas Pukalskas
8
Tomas Vilkas
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros stotis Alytuje
doc. Kristina Kilikevičienė
Brėžinių normų kontrolės dėstytojas – lekt. Z. Bogdanovičius. Budėjimo laikas – trečiadieniais nuo 15:30 iki 16:30 val. (3-101 kab.)  Dėstytojas taip pat priims balandžio 26 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
 
2017-04-06
Naudingos nuorodos
VGTU bibliotekaVGTU knygų lentynaInformacinė sistema „Alma Informatica“
 
VGTU studentų atstovybė
TIF studentų atstovybė
 
 
VGTU Alumni
 
 
2016-2017 m.m. pavasario semestro studentų konsultacijų grafikas
 

 
Eil. Nr.
Dėstytojas
S a v a i t ė s   d i e n a
I
II
III
IV
V
VI
1
Z.Bogdanovičius, lekt.
   
15:30-16:30
MR 3-101
     
2
G. Garbinčius, doc.
Teirautis dekanate
 
3
K. Kilikevičienė, doc.
   
16:00-18:00
MR 3-101 
     
4
L. Levulytė, lekt.
 
18:10-19:45
MR 3-209
 
 
   
5
J. Matijošius, doc.
 
13:45-14:30
MR 3-206/1
13:45-14:30
MR 3-206/1
   
10:00-11:30
MR 3-206/1
6
M. Melaika, lekt.
       
9:00-10:00
MR 3-208
 
7
S. Nagurnas, lekt.
 
13:00-15:00
MR 3-105/2
13:00-15:00
MR 3-105/2
     
8
R. Pečeliūnas, doc.
     
12:00-14:00
MR 3-210
   
9
S. Pukalskas, prof.
14:00-16:00
MR 3-203
   
9:00-11:00
MR 3-203
   
10
V. Pumputis, lekt.
     
17:00-18:00
MR 3-102
   
11
A. Rimkus, doc.
     
16:00-17:30
MR 3-206/1
   
12
P. Skačkauskas, lekt.
 
   
10:00-12:00
MR 3-106/1
   
13
E. Sokolovskij, prof.
Teirautis dekanate
 
14
V. Surblys, dokt.
10:00-11:30
MR 3-209
 
 
     
15
A. Šimakauskas, lekt.
     
17:15-18:00
MR 3-207
   
16
V. Vadluga, doc.
     
12:00-13:00
MR 3-209
   
17
V. Valiūnas, doc.
 
14:00-16:00
MR 3-102
 
14:00-16:00
MR 3-102
   
Susitik su ATK socialiniame tinkle