Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas Padaliniai Automobilių inžinerijos katedra

Automobilių inžinerijos katedra

   
Automobilių inžinerijos katedra (AIK) yra VGTU Transporto inžinerijos fakulteto padalinys, puoselėjantis ir rengiantis automobilių transporto inžinerijos (ATI) studijas ir vertybes tiems, kurie pasiryžę įgyvendinti savo kūrybingumą ir inžinerinį mąstymą.
    VGTU uždavinys aprūpinti šalies transporto sektorių kvalifikuotais, sklandžią jo veiklą užtikrinančiais ir sektoriaus plėtojimui bei inovacijų vystymui parengtais specialistais, kurie gebėtų mokslinę patirtį ir potencialą efektyviai perkelti ir pritaikyti praktiniame gyvenime.
    Katedra rengia pirmosios ir antrosios pakopos studijas - nuolatinių, išlyginamųjų ir drauge su kitomis katedromis vykdomų ištęstinių bakalauro studijų formas bei nuolatines magistrantūros studijas. ATI absolventai išeina tapę jaunaisiais specialistais, kurie pasiruošę tolimesnei karjerai įsilieti į Lietuvos ir užsienio tranporto sektoriaus veiklą tiek privačiose įmonėse, tiek valstybinėse įstaigose, arba rinktis mokslinės karjeros kelią – doktorantūros studijas.
    AIK mokslinė veikla intensyviausiai vykdoma darniojo transporto tyrimų kryptimis apimant alternatyviąją energiją ir aplinką tausojančias transporto priemones, transporto sistemų ir eismo modeliavimą, optimizavimą, saugą ir valdymą, bei naujas judėjimo technologijas ir intelektines transporto priemones. Greta pagrindinių mokslinės veiklos sričių taip pat palaikomas platus transporto inžinerijos mokslo interesų spektras atnaujinant ar papildant tyrimų kryptis.
    Studijų metu universitete atsiveria galimybės įgyvendinti inžinerinį sumanumą ir kūrybiškumą atspindinčius projektus. Skambiausias AIK projektas - bendras dėstytojų ir studentų kūrinys – elektromobilis. Naujausias katedroje įgyvendintas projektas - automobilio slydimo sistema - atveria naujų kompleksinių vairuotojo ir automobilio elgsenos tyrimų galimybes. 
    AIK kasmet atnaujina ir stiprina laboratorinę bazę išplėsdama mokslinių tyrimų sritis bei apimtis, plėtoja tarptautinius akademinius ryšius ir studijų tarptautiškumą bei siekia palaikyti glaudų mokslo įstaigos bendradarbiavimą su privačiomis įmonėmis bei valstybinėmis institucijomis.
    Jaunatviškas ir entuziastingas katedros kolektyvas pasirengęs profesionaliam ir kūrybiškam darbui su kiekvienu ieškančiu ir ambicijų nestokojančiu studentu, kuriam padės surasti savo kelią akademinėje ar praktinėje automobilių transporto inžinerijoje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė