Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Padalinio pavadinimas Paslauga Paslaugos aprašas Kontaktinis asmuo
Geležinkelių transporto katedra Alternatyviųjų degalų tyrimai Vykdomas alternatyviųjų degalų taikymo riedmenų varikliams galimybių tyrimas Vaičiūnas Gediminas
Geležinkelio eismo saugumas Kuriamos geležinkelių eismo saugumo didinimo ir rizikos valdymo priemonės Bureika Gintautas
Techninių dokumentų rengimas Rengiami geležinkelių transporto techniniai norminiai dokumentai Vaičiūnas Gediminas
Ekspertizės Atliekamos geležinkelių eismo įvykių ekspertizės Vaičiūnas Gediminas
Modeliavimas Bėginių transporto priemonių modeliavimas Bureika Gintautas
Ratų dilimo tyrimai Geležinkelio rato ir bėgio išdilos prognozavimas  Bureika Gintautas
Traukinio dinamikos skaičiavimas Traukinio dinamikos skaičiavimas Bureika Gintautas
Traukos optimizavimas Riedmenų traukos optimizavimas priklausomai nuo kelio ir lokomotyvo parametrų bei apkrovos Bureika Gintautas
Degalų sąnaudų tyrimai Degalų sąnaudų skaičiavimas ir prognozavimas priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų.  Vaičiūnas Gediminas
Elektros pavarų tyrimai Šilumvežių elektrinės įrangos parametrų tyrimai. Elektrinės traukos elektros pavarų parametrų tyrimai Liudvinavičius Lionginas
Patikimumo tyrimai geležinkelyje Vykdomi geležinkelio riedmenų patikimumo tyrimai Vaičiūnas Gediminas
Techninės priežiūros tobulinimas Kuriami geležinkelio riedmenų techninės priežiūros ir remonto bazių veiklos tobulinimo metodai  Subačius Rimantas
Energijos sąnaudų mažinimas Atliekamas energijos išteklių sąnaudų prognozavimas ir taupymo būdų paieška Vaičiūnas Gediminas
Automobilių transporto katedra Automobilių variklių išmetamųjų dujų kiekio ir sudėties nustatymas Nustatomas automobilių (benzininių ir dyzelinių) išmetamų dujų kiekis, bei atskirų komponentų (CO, CO2, CH, NOx, PM) dydžiai. Rimkus Alfredas
Automobilių amortizatorių veikimo efektyvumo nustatymas Automobilių amortizatorių veikimo efektyvumo nustatymas EUSAMA metodu įvertinant tinkamumą eksploatacijai ir amortizatorių slopinimo charakteristikų įvertinimas automobilio pakabos darbui.  Žuraulis Vidas
Naftos produktų dinaminės klampos nustatymas Naudojant rotacinį viskozimetrą nustatomos naftos produktų dinaminės klampos reikšmės. Matijošius Jonas
Naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas Naudojant atvirą tigelį (tepalams) ir uždarą tigelį (degalams) nustatomos naftos produktų pliūpsnio temperatūros reikšmės. Matijošius Jonas
Vairuotojų asmenybės ir psichofiziologinių savybių nustatymas Eismo dalyvių (vairuotojų) psichofiziologiniai tyrimai. Vairuotojų atranka. Bogdanovičius Zenonas
Automobilio dinaminių charakteristikų nustatymas, tyrimai Automobilio stabilumo ir jo atskirų elementų dinamikos nustatymas specializuota Corrsys-Datron įranga judant skirtingais režimais ir kelio dangomis. Žuraulis Vidas
Atliekami eismo saugumo tyrimai Įvairių eismo situacijų modeliavimas ir eismo saugumo priemonių įvertinimas Sokolovskij Edgar
Eismo įvykių ekspertizės Atliekamos eismo įvykių ekspertizės ir specialisto išvados Sokolovskij Edgar
Įvairių vidaus degimo variklių degalų bei deginių eksperimentiniai tyrimai Nustatomos degalų (iškastininės ir alternatyvios kilmės) sąnaudos, variklio sukimo momentas ir išvystoma galia.  Nustatomos išmetamų dujų komponentų (CO, CO2, CH, NOx, PM) reikšmės.  Rimkus Alfredas
Rengiami siūlymai ir metodiniai nurodymai automobilių techninės priežiūros tobulinimo, eismo saugumo gerinimo ir aplinkos užterštumo mažinimo klausimais Rengiami pasiūlymai ir rekomendacijos automobilių techninės priežiūros įmonių suteikiamų paslaugų kokybės gerinimui Juknelevičius Romualdas
Vidaus degimo variklių eksperimentiniai tyrimai Nustatomos benzininio ir dyzelinio variklio energetiniai ir aplinkosauginiai rodikliai. Parengiamos jų eksploatacijos rekomendacijos. Rimkus Alfredas
Vidaus degimo variklių teoriniai tyrimai Atliekami kibirkštinio ir slėginio uždegimo variklių veikimo rodiklių modeliavimas AVL BOOST programa, įvertinant variklių konstrukcijos ir degalų savybių pokyčius Rimkus Alfredas
Automobilių degalų sąnaudų normų nustatymas Nustatomos įvairių valstybės institucijų automobilių degalų sąnaudų normos. Tam tikslui naudojamas tikslus degalų sąnaudų matuoklis, kuris įsatatomas į automobilio degalų tiekimo sistemą Pukalskas Saugirdas
Transporto vadybos katedra Transporto ir logistikos procesų tobulinimas ir modeliavimas Teikiami pasiūlymai dėl logistinės veiklos bei procesų tobulinimo. Atliekamas vežimo technologijų tobulinimas. Atliekamas transportavimo procesų modeliavimas Bazaras Darius
Transporto ir logistikos ekonomika Rengiami transporto įmonių ekonominiai ir valdymo sprendimai Bazaras Darius
Transporto politika Teikiami pasiūlymai dėl transporto politikos ir transporto veiklos teisinio reguliavimo Bazaras Darius
Verslo planai Ruošiami logistikos ir transporto įmonių verslo planai Bazaras Darius
Technologijų tobulinimas Tobulinamos krovinių ir keleivių vežimų technologijos Bazaras Darius
Rinkos tyrimai Atliekami transporto ir logistikos sektoriaus rinkos tyrimai Bazaras Darius
Verslo plėtros strategijos Formuojamos logistikos verslo plėtros strategijos Bazaras Darius
Veiklos auditas Audituojamos ir tobulinamos įmonių logistinės sistemos Bazaras Darius
Mikro ir makro logistikos procesų analizė Analizuojama logistikos procesų būklė vietiniu bei regioniniu mastu Bazaras Darius
Informacinės technologijos Teikiami pasiūlymai dėl informacinių technologinių taikymo transporto sektoriuje Bazaras Darius
Transporto technologinių įrenginių katedra Plieno ir aliuminio lydinių strukūros tyrimai Atliekami plieno ir aliuminio lydinių struktūros tyrimai, nustatoma šių metalų sudėtis Bogdevičius Marijonas
Dujų ir skysčių nutejimo vietų nustatymas pneumatinese ir hidraulinėse  sistemose Dujų ir skysčių nutekėjimo vietų nustatymas pneumatinese ir hidraulinėse  sistemose, panaudojant matavimo įrangą ir skaičiavimus Bogdevičius Marijonas
Kelių dangų mišinių gamybos technologijos bei kokybės kontrolės tobulinimas Kelių dangų mišinių gamybos technologijos bei kokybės kontrolės tobulinimas bei vertinimas Sivilevičius Henrikas
Greitaeigių mechaninių  ir hidrodinaminių procesų filmavimas ir registravimas Procesai filmuojami greitaeige filmavimo kamera. Kūnų judėjimo greičių, pagreičių, skysčių ir dujų slėgių, debito, greičių ir temperatūros registravimas Bogdevičius Marijonas
Mechaninių virpesių (MV) matavimas  Daugiataškių lazeriniu vibrometru, akustiniu plaktuku, akselerometrais bei akustinės emisijos prietaisais matuojami MV, nustatomi savieji dažniai ir formos, akcelerometrų kalibravimas. Bogdevičius Marijonas
Projektavimo paslaugos Prototipų projektavimas, testavimas ir tyrimai. Trimačių modelių paviršių skenavimas ir modelių sukūrimas, prototipų spausdinimas trimačiu spausdintuvu. Gamybinių brėžinių ruošimas.  Bogdevičius Marijonas
Geoterminių sistemų hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės Geoterminių sistemų bei jų elementų hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės. Atliekami hidrodinaminių procesų matavimai Bogdevičius Marijonas
Kelių tiesimo ir priežiūros mašinų, vamzdynų ir technologinio transporto tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės Kelių tiesimo ir priežiūros mašinų, vamzdynų ir technologinio transporto tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės. Atliekami šių mašinų parametrų matavimai ir skaičiavimai Bogdevičius Marijonas
Kėlimo ir transportavimo įrenginių dinaminių procesų tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės Kėlimo ir transportavimo įrenginių  bei jų elementų dinaminių procesų tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės. Atliekami šių įrenginių skaičiavimai ir matavimai Bogdevičius Marijonas
Transporto mašinų bei technologinių įrenginių, tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės Transporto mašinų bei technologinių įrenginių, hidraulinių, pneumatinių, mechaninių sistemų dinaminių procesų tyrimai, projektavimas ir ekspertizės bei diagnostika Bogdevičius Marijonas
Transporto mašinų bei įrenginių transmisijų dinaminių procesų tyrimai ir diagnos Transporto mašinų bei įrenginių transmisijų dinaminių procesų tyrimai ir diagnostika. Atliekami transmisijų paramterų matavimai. Riedėjimo ir ir slydimo guolių tyrimai Bogdevičius Marijonas
Liftų diagnostika Liftų techninių parametrų matavimai (liftų  lynų ir skriemulių, hidraulinių pavarų techninės būklės nustatymas ir analizė).  Bogdevičius Marijonas
Transporto srautų tyrimai, ekspertizės Transporto srautų matavimai, duomenų apdorojimas, parametrų skaičiavimai,  modeliavimas ir prognozavimas. Bogdevičius Marijonas
Gruntų sutankinimo nustatymas. Matavimai atliekami dinaminiu grunto sutankinimo prietaisu. Bogdevičius Marijonas
Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras Žalieji transporto koridoriai Žaliųjų taransporto korridorių plėtotė, inovatyvių technologijų ir procesų diegimas koridoriuose Šakalys Algirdas
Intermodalinio transporto integracija ir plėtotė, intermodalinių terminalų integracija. Intermodalinio transporto plėtojimas transporto koridoriuosir jų tiekimo grandinėse  Šakalys Algirdas
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė