Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4797
El. paštas tif@vgtu.lt

Istorija

Transporto inžinerijos fakultetas (TIF) įkurtas 1994 m., tada jis pavadintas Transporto fakultetu. Fakultetui priskirtos iki tol Mechanikos fakultete buvusios katedros: Automobilių transporto (vietoje buvusios Transporto mašinų), Kelių tiesimo mašinų (vietoje buvusios Statybos ir kelių mašinų) ir Transporto vadybos (vietoje buvusios Pervežimų organizavimo). Kartu su fakultetu įkurta Geležinkelių transporto katedra.
 
Fakulteto dekanu išrinktas prof. habil. dr. Renius Žeromskas. Prodekanais jis paskiria doc. dr. Vilių Bartulį – dieninėms studijoms, ir doc. dr. Valentiną Mickūnaitį – neakivaizdinėms studijoms.
 
1996 m. dvi katedros – Transporto vadybos ir Transporto technologinių įrenginių (taip 1995 m. pervadinta Kelių tiesimo mašinų katedra) išsikėlė į buvusios SDAALR (Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti) vairuotojų mokyklos pastatus Plytinės g. 27. 
 
1994 m. buvo sudarytas fakulteto Studijų komitetas, kuris pertvarkė studijų programas trijų pakopų – bakalaurų, magistrų ir daktarų – studijoms. 1994 metais įvyko pirmasis priėmimas į Transporto inžinerijos fakultetą. Į bakalauro studijas priimti 184 studentai, į magistrantūros studijas – 48, į diplomuoto inžinieriaus studijas – 41.
 
1995 m. fakultetas pervardintas Transporto inžinerijos fakultetu.
 
1998 m. baigėsi dekano Reniaus Žeromsko kadencija, jį pakeitė Geležinkelių transporto katedros vedėjas prof. habil. dr. Leonas Povilas Lingaitis.
 
1999 m. rudenį pirmieji fakulteto studentai išvažiavo semestro studijoms į Drezdeno (Vokietija) aukštąją technikos mokyklą pagal europinę ERASMUS studijų mainų programą. Kasmet pagal ERASMUS mainų programą studijuoti išvyksta daugiau kaip 20 fakulteto studentų.
 
2005 m. ir 2010 m. Transporto inžinerijos studijų programa Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų įvertinta teigiamai ir akredituota be apribojimų iki kito vertinimo, t.y. maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą 2004-2005 m. teigiamai įvertino tarptautinė ekspertų grupė. 2013 m. SKVC tarptautiniai ekspertai Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
 
2007-2009 m. fakulteto dekanu buvo prof. habil. dr. Alvydas Pikūnas, 2010-2015 m. – doc. dr. Vilius Bartulis, nuo 2015 m. – prof. dr. Olegas Prentkovskis.
 
2014 m. fakultetui priskirti transporto srities mokslo padaliniai: Transporto institutas (vadovas doc. dr. Andrius Jaržemskis), Intermodalinio transporto logistikos kompetencijos centras (vadovas doc. dr. Algirdas Šakalys) ir Saugaus eismo centras. Centras perorganizuotas į Saugaus eismo laboratoriją (vedėjas dr. Vidas Žuraulis) Automobilių transporto katedroje.
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė