Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4797
El. paštas tif@vgtu.lt

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO TARYBA (2017–2022 m.)

Pirmininkas:
doc. dr. Darius Bazaras (Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas)
 
Pirmininko pavaduotojas:
doc. dr. Edgar Sokolovskij (Automobilių inžinerijos katedros profesorius)
 
Nariai:
doc. dr. Nijolė Batarlienė (Logistikos ir transporto vadybos katedros profesorė)
doc. dr. Giedrius Garbinčius (Automobilių inžinerijos katedros docentas)
prof. dr. Olegas Prentkovskis (Transporto inžinerijos fakulteto dekanas)
doc. dr. Viktor Skrickij​ (Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros docentas)
Gintarė Janauskaitė (Transporto inžinerijos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė)
 
 
Fakulteto taryba yra aukščiausia fakulteto savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. 
 
Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. 
 
Taryba savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais. 
 
Fakulteto taryba:
 • priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
 • sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
 • sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
 • siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
 • svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
 • tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
 • siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė