Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4797
El. paštas tif@vgtu.lt

Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra aukščiausia fakulteto savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. Taryba savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais. Fakulteto taryba:
 • priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
 • sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
 • sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
 • siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
 • svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
 • tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
 • siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.
 
TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIS
(2012-2017 m. kadencija)
TIF Tarybos Pirmininkas  –  doc. dr. Darius Bazaras.
Pirmininko pavaduotojas – prof. dr. Edgar Sokolovskij.
TIF Tarybos nariai:
prof. dr. Olegas Prentkovskis – fakulteto Dekanas;
prof. dr. Nijolė Batarlienė – Transporto vadybos katedros profesorė;
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius – Transporto technologinių įrenginių katedros profesorius;
doc. dr. Giedrius Garbinčius – Automobilių transporto katedros docentas;
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis – Transporto vadybos katedros profesorius;
prof. dr. Saugirdas Pukalskas – Automobilių transporto katedros docentas;
doc. dr. Gediminas Vaičiūnas – Geležinkelių transporto katedros docentas;
TIF studentų atstovybės atstovas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė