Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4797
El. paštas tif@vgtu.lt

Apie fakultetą

 
Transportas – viena iš svarbiausių mūsų valstybės ūkinės veiklos sričių. Transporto ir logistikos veiklos indėlis į šalies BVP 2013 metais sudarė apie 13 procentų. Aukštos ir aukščiausios kvalifikacijos transporto specialistų, užtikrinančių efektyvų visos transporto sistemos veiklą, reikės visada. Jie rengiami VGTU Transporto inžinerijos fakultete.
 
2014 m. gegužės 8 d. fakulteto bendruomenė iškilmingai paminėjo fakulteto ir Geležinkelių transporto katedros įkūrimo 20-metį.
 
Fakultete šiuo metu yra 77 akademinės grupės, kuriose studijuoja 1560 studentų.
 
Studentams užsiėmimus veda 70 dėstytojų, užimančių 55,5 etato (įskaičiuojant dalį etato fakultete dirbančius patyrusius gamybininkus).
 
Studijos fakultete įdomios ir perspektyvios. Mūsų absolventai, baigę Transporto inžinerijos ar Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos pirmosios ar antrosios pakopos studijų programas, dirba kūrybišką, su nuolatos atsinaujinančia technika ir technologijomis susijusį, neblogai apmokamą darbą daugybėje įmonių, įstaigų ir organizacijų. Jose mūsų fakulteto absolventai organizuoja transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, krovinių ir keleivių vežimą, sprendžia logistikos klausimus, atlieka technines transporto priemonių, kėlimo mašinų, kitų padidinto pavojingumo įrenginių technines ekspertizes, tyrinėja, projektuoja, tobulina mašinas, dirba eismo saugumo ir transporto aplinkosaugos srityse.
 
Studentai turi galimybę vieną arba du semestrus studijuoti, atlikti gamybinę praktiką, o doktorantai, dėstytojai – stažuotis užsienio universitetuose, mokslo institucijose ir pramonės įmonėse. Geriausiai besimokantys studentai gauna studijas remiančių šalies stambiausių transporto įmonių AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Girteka“ stipendijas.
 
Fakultetas turi jungtinę doktorantūrą su dviem Lietuvos universitetais: Aleksandro Stulginskio universitetu (Kaune) ir Klaipėdos universitetu. Jungtinėje Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje rengiama dėstytojų, mokslininkų tyrėjų pamaina. 2013 metais mokslų daktaro disertacijas apsigynė 8 gabūs žmonės, kurie atjaunino ir sustiprino fakulteto dėstytojų gretas. Jų atlikti moksliniai tyrimai svariai prisideda prie šalies transporto aktualių nūdienos problemų sprendimo.
 
Fakulteto mokslininkų rengiamas ir leidžiamas tarptautinis mokslo žurnalas „TRANSPORT“ – vienas labiausiai cituojamų MII bazėse (ISI Web of Science) šios srities žurnalų pasaulyje, turintis vienus iš aukščiausių reitingų.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė