Lijana Maskeliūnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė, Lijana. The numerical example for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. No. 2 (2014), p. 73-86.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas. The model for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 484-506.. [M.kr.:01P; 02T; 03T] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2012 - Sivilevičius, Henrikas; Maskeliūnaitė, Lijana; Petkevičienė Birutė; Petkevičius Kazys. The model of evaluating the criteria, describing the quality of organization and technology of travel by international train. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 3 (2012), p. 307-319.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Expert evaluation of criteria describing the quality of travelling by international passenger train: technological, economic and safety perspectives. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 3 (2012), p. 544-566.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2009 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas; Podvezko Valentinas. Research on the quality of passenger transportation by railway. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 2 (2009), p. 100-112.. [M.kr.:01P; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė, Lijana. The criteria for identifying the quality of passengers’ transportation by railway and their ranking using AHP method. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 4 (2010), p. 368-381.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2011 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ). 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1133-1141.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas. Traukinius aptarnaujančio personalo nuomonės apie keleivių vežimo kokybės kriterijų svarbą nustatymas AHP metodu. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 57-62.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда международного маршрута методами экспертных исследований. Проблемы розвитку мiського середовища. Киïв : Национальный авiацийний университет, 2013, p. 79-95.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas. Оценка пассажирами железнодорожного транспорта критериев качества их перевозок. Вестник Ульяновского государственного технического университета. Ульяновск : УГТУ. ISSN 1674-7016. 2009, № 2(46), p. 67-71.. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ). 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1133-1141.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas. Способы оценки и повышения качества пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Проблемы автомобильно-дорожного комплекса России: материалы V международной научно-технической конференции 21-23 мая 2008 года, Пенза. Пенза : Издательство ПГУАС, 2008. ISBN 9785928204655, p. 271-280.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius Henrikas. Keleivių vežimo geležinkeliais gerinimo būdai. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283744, p. 423-433.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда международного маршрута методами экспертных исследований. Мiжнародная науково-практична конференция "Аеропорти - вiкно в майбутнэ", 15-16 червня 2012 р. Киïв : Национальный авiацийний университет, 2012, p. 40-41.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Maskeliūnaitė, Lijana. Tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais proceso kokybės tyrimo daugiatikslis modelis. Technika. ISSN 9786094573613, 163 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 11.643]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sivilevičius, Henrikas; Šukevičius, Šarūnas; Maskeliūnaitė, Lijana; Bražiūnas, Justas. Transporto sistemos elementai. Technika. ISSN 9786094573477, 97 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 3.000]