Raimundas Junevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas. The research journal TRANSPORT: peer-reviewing process in 2016. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 4 (2016), p. 450-460.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Skrickij, Viktor; Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas. Diagnostic features for the condition monitoring of hypoid gear utilizing the wavelet transform. Applied acoustics. Oxford : Elsevier, 2016. ISSN 0003-682X. Vol. 106 (2016), p. 51-62.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Bogdevičius, Marijonas; Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas; Skrickij, Viktor; Šukevičius, Šarūnas. Behavior and optimization of pneumatic damping system. Iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering. New York : Springer International Publishing. ISSN 2228-6187. Vol. 40, iss. 2 (2016), p. 105-112.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas. The research journal TRANSPORT: peer-reviewing process in 2015. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 4 (2015), p. 451-457.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Ge Ying-En; Prentkovskis, Olegas; Tang Chunyan; Saleh Wafaa; Bell Michael G.H.; Junevičius, Raimundas. Solving traffic congestion from the demand side. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 27, no. 6 (2015), p. 529-538.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas. The research journal Transport: peer-reviewing process in 2014. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014), p. 457-465.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Junevičius, Raimundas; Prentkovskis, Olegas. A short overview of transport in 2014. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014), p. 345.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas. The research journal Transport: peer-reviewing process in 2013. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 4 (2013), p. 438-442.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Krayushkina Kateryna; Prentkovskis, Olegas; Bieliatynskyi Andrii; Junevičius, Raimundas. Use of steel slags in automobile road construction. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012), p. 129-137.. [M.kr.:02T; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Mathematical modelling of network traffic flow. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 4 (2009), p. 333-338.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas; Torok Adam. Modelling of internal combustion engines’ emission through the use of traffic flow mathematical models. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 3 (2011), p. 271-278.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Determination of traffic flow parameters in different traffic flow interaction cases. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 3 (2007), p. 236-239.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Junevičius, Raimundas; Danilevičius, Algimantas; Ružinskas, Andrius. Input parameters generation for the follow the leader traffic flow model. Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2015. ISSN 1822-296X, p. 281-285.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas; Hunt Ullas. Roundabout traffic flow intersection. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2007. ISSN 1822-296X, p. 10-14.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Bogdevičius Marijonas; Junevičius, Raimundas. Dynamic processes of the retrofited rear suspension of the vehicle. Transport Means 2004. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955097353, p. 125-130.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Danilevičius, Algimantas; Junevičius, Raimundas. Automobilių imties generavimas bei realizavimas sekimo paskui lyderį matematiniuose modeliuose. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 564-570.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Grigorovič Jurij; Junevičius, Raimundas. Automobilio greičio palaikymo sistemos modelio tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 565-571.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Bogdevičius Marijonas; Spruogis Bronislovas; Sivilevičius Henrikas; Bartulis Vilius; Jurevičius, Jurgis; Prentkovskis Olegas; Sokolovskij, Edgar; Vladimirov, Oleg; Suslavičius, Vladimiras; Junevičius, Raimundas; Karalevičius, Irmantas; Vika, Aleksandr; Da. The 20th anniversary of the Department of Transport Technological Equipment of the Vilnius Gediminas Technical University. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 1 (2006), p. Ia-Ih.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas. Investigation of traffic flow dynamic processes using discrete model. Journal of KONES. Powertrain and transport. Warsaw : European Science Society of Powertrain and Transport. ISSN 1231-4005. Vol.21, No.4 (2014), p. 15-19.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Bogdevičius Marijonas; Junevičius, Raimundas. Retrofitted rear suspension efficiency. Transport and telecommunication. Riga : Transport and Telecommunication Institute.. ISSN 1407-6160. Vol. 7, no. 1 (2006), p. 110-116.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Bogdevičius Marijonas; Junevičius, Raimundas. Dynamic processes of the retrofited rear suspension of the vehicle. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 19, no. 6 (2004), p. 262-268.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Dell’Acqua Gianluca; Luca De Mario ; Prato Carlo Giacomo ; Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas. The impact of vehicle movement on exploitation parameters of roads and runways: a short review of the special issue. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 2 (2016), p. 127-132.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas; Baublys, Adolfas. Empower your research with transport! 30 years together. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 4 (2015), p. 383-384.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Ge Ying-En; Tang Chunyan; Prentkovskis, Olegas; Saleh Wafaa; Junevičius, Raimundas; Bell Michael G. H.. Travel demand management: short review of the special issue. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 3 (2014), p. 233-234.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Mozūraitis, Domantas; Junevičius, Raimundas. Padangos slėgio įtakos transporto priemonės eksplotacinėms savybėms tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 58-61.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Jankauskas, Šarūnas; Junevičius, Raimundas. Karjero mašinų eksploatacinių parametrų tyrimas ir optimalaus mašinų komplekto parinkimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 12-16.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas; Sokolovskij, Edgar; Garbinčius, Giedrius; Kliukas, Romualdas. Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine. Kyiv : National Aviation University, 2016, p. 1-5.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Danilevičius, Algimantas; Junevičius, Raimundas. Fundamentalios diagramos transporto srautų modeliuose. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 158-162.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas; Bložė, Vladas. Traffic flow model based on the concentrated parameters. TRANSBALTICA 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 5-8.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Pranskus, Egidijus; Pečeliūnas, Robertas; Junevičius, Raimundas. Kelio parametrų įtaka automobilio judėjimui. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012.. ISSN 2029-7157, p. 373-378.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Torok Adam; Junevičius, Raimundas; Meszaros Ferenc. Economic and social modelling of urban traffic controlling. 13-th IFAC symposium on Control in Transportation Systems (CTS 2012), September 12-14, 2012, Sofia, Bulgaria. Sofia : International Federation of Automatic Control, 2012. ISBN 9783902823137, p. 292-296.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Traffic flow discrete model based on Hutchinson equation. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.. ISSN 1822-4652, p. 203-206.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Transporto srautų modeliavimo tiesioje kelio atkarpoje kritiniai momentai. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283744, p. 212-217.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Junevičius, Raimundas. Kelių transporto srautų modeliavimo galimybės. Transportas: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. gegužės 25 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059917, p. 29-35.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Колебания модифицированной подвески автомобиля. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Днi науки - '2005". Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2005. ISBN 9667191990, p. 71-75.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Junevičius, Raimundas. Ketvirčio automobilio kombinuotos galinės pakabos tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities įvykusios Vilniuje 2005 m. gegžės 12 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 998605849X, p. 12-17.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Junevičius, Raimundas; Bogdevičius Marijonas. Galinės linginės transporto priemonės pakabos dinaminis tyrimas. Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057175, p. 154-162.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Junevičius, Raimundas. Transporto priemonių pakabos. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 81-86.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Bogdevičius Marijonas; Junevičius, Raimundas. Transporto priemonių pakabų charakteristikų tyrimai. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902, p. 207.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Junevičius, Raimundas. Transporto srautų modeliavimas sutelktųjų parametrų metodu gatvių tinkle. Technika. ISSN 9786094570018, 111 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 10.500]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2014 - Junevičius, Raimundas; Prentkovskis, Olegas; Bieliatynskyi Andrii; Kuzhel Nina. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = proceedings of the 17th Conference for junior researchers "Scien. Technika. ISBN 2029-7157, 310 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 22.143]
2013 - Junevičius, Raimundas; Prentkovskis, Olegas. 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Transporto inžinerija ir vadyba, vykusios 2013 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys =. Technika. ISBN 2029-7157, 346 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 24.714]
2012 - Junevičius, Raimundas; Prentkovskis, Olegas. Transporto inžinerija ir vadyba =. Technika. ISBN 2029-7157, 412 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 29.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Junevičius, Raimundas. Kelių tiesimo užpildų gamybos įrenginiai. Trupintuvai. Technika. ISSN 9786094573057, 102 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 4.500]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas; Vansauskas, Vidmantas. Transporto priemonių dinamika. Technika. ISSN 9786094572760, 90 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 3.000]