Giedrius Garbinčius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Maruschak Pavlo; Bishchak Roman; Prentkovskis, Olegas; Poberezhnyi Lyubomyr; Danyliuk Iryna; Garbinčius, Giedrius. Peculiarities of the static and dynamic failure mechanism of long-term exploited gas pipeline steel. Advances in mechanical engineering. London : SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. Vol. 8, no. 4 (2016), p. [1-8].. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Melaika, Mindaugas; Nagurnas, Saulius; Pečeliūnas, Robertas; Višniakov, Nikolaj; Garbinčius Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system. Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013), p. 632-640.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Pukalskas, Saugirdas; Černašėjus Olegas; Garbinčius Giedrius. Mechatronic system of the injection of ethanol in an intake manifold of a diesel engine. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich : Trans Tech Publications Inc.. ISSN 1012-0394. Vol. 113, (2006), p. 109-113.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Pumputis, Vidmantas; Garbinčius Giedrius; Mironov, Valentin. Traffic management facilities used at intersection of Ukmergės and Geležinio Vilko streets in Vilnius. Transport and telecommunication. Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 187-195.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Kemzūraitė, Kristina; Mikaliūnas, Šarūnas; Sokolovskij, Edgar; Garbinčius Giedrius. Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 25-28.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Grinius Deividas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius. Dažytų dangų adhezijos tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 24-27.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jašinskas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius; Gargasas, Justinas. Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 83-87.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Blažys Rolandas; Garbinčius Giedrius; Dabužinskaitė ; Gedzevičius Irmantas. Automobilių keliamo triukšmo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 41-44.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Pečeliūnas, Robertas; Pukalskas, Saugirdas. The influence of coolant scale deposit inside the internal combustion engine on the piston and cylinder deformations. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 20, no. 3 (2005), p. 123-128.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pečeliūnas, Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius; Pukalskas, Saugirdas; Nagurnas, Saulius. Experimental research into motor vehicle oscillations in the case of changeable deceleration. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 20, no. 5 (2005), p. 171-175.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Pečeliūnas, Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius. Oscillations of flexibly and inflexibly mounted vehicle masses in the case deceleration change. Journal of Vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 7, no. 2 (2005), p. 21-26.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Increasing service life of major parts of internal combustion engines. Journal of Kones. Internal Combustion Engines. Warsaw : Institute of Aeronautics BK.. ISSN 1231-4005. 2001, Vol. 8, nr. 1-2, p. 342-347.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Automobilių variklių pagrindinių detalių techninio būvio įtaka degalų sąnaudoms. Transportas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1533. 1999, T. XIV, nr. 1, p. 33-41.. [M.kr.:10T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Prentkovskis, Olegas; Junevičius, Raimundas; Sokolovskij, Edgar; Garbinčius, Giedrius; Kliukas, Romualdas. Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine. Kyiv : National Aviation University, 2016, p. 1-5.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Didelevičius, Darius; Garbinčius Giedrius. „VW“ markės automobilių gedimų tyrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012.. ISSN 2029-7157, p. 205-208.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Sokolovskij, Edgar; Prentkovskis, Olegas; Kemzūraitė, Kristina; Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius; Торок А.. PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля. Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3. Киïв : Національний авіаційний университет, 2011, p. 71-75.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Nagurnas, Saulius; Garbinčius Giedrius. Evaluation of speedometer errors for used cars. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 131-135.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Nagurnas, Saulius; Kemzūraitė, Kristina. Analysis of professional drivers' training system in Lithuania. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 304-306.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius. Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo. Transbaltica-03. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 409-413.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius. Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui. Transbaltica-03. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 414-420.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas, Robertas; Garbinčius Giedrius. Variklio rodiklių analizė, panaudojus remontinį-atstatomąjį mišinį "HADO". Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 276-279.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Garbinčius Giedrius. Remontinio atstatomojo produkto panaudojimo vidaus degimo varyklyje galimybių tyrimas. Transporto priemonės - 2001. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090723, p. 63-67.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Lukoševičienė, Ona; Garbinčius Giedrius. Krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais kokybis kvotavimas. Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 1998, p. 98-102.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Variklio pagrindinių detalių techninės būklės atstatymas, įvertinant eksploatacinius faktorius. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 203-207.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Garbinčius Giedrius; Pečeliūnas, Robertas. Variklio remonto, jo neardant, galimybių tyrimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius : Technika, 2001, p. 49-54.. [M.kr.:10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Garbinčius Giedrius. Automobilių variklių cilindro-stūmoklio grupės techninio stovio įtakos grupės darbingumui tyrimas. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 1999, p. 64-69.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Garbinčius, Giedrius. Šiuolaikinių variklių temperatūrinis būvis. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius : Technika, 1998, p. 186-191.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Pukalskas, Saugirdas; Černašėjus Olegas; Garbinčius Giedrius. Mechatronic system of injection of ethanol in an intake manifold of diesel engine. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 45-46.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Garbinčius Giedrius. Stūmoklio ir cilindro deformacijų įtaka variklio eksploataciniams rodikliams, 112 lap. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 8.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Garbinčius Giedrius. Automobilių techninė priežiūra ir remontas. Technika. ISSN 9786094572579, 108 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 4.000]